Minilex - Lakipuhelin

Korkeakoulun oikeus keksintöön avoimessa tutkimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkeakoulun oikeudet tutkijansa tekemään keksintöön voivat olla ensisijaisia tai toissijaisia. Ratkaisevaa on, onko keksintö tehty avoimessa vai sopimustutkimuksessa. Keksijän oikeudet ovat laajemmat avoimessa tutkimuksessa ja suppeammat sopimustutkimuksessa. Kun keksintö on syntynyt avoimessa tutkimuksessa, korkeakoulu voi ottaa itselleen oikeudet keksintöön vain, jos keksijä ei itse ole julkaissut keksintöä tai muuten ilmoittanut olevansa halukas hyödyntämään keksintöä. Keksijän on tuotava halukkuutensa itse hyödyntää keksintöä ilmi kuudessa kuukaudessa keksintöilmoituksen tekemisestä. Jollei keksijä ole ryhtynyt riittäviin toimiin kyseisessä ajassa, korkeakoululla on vapaus ottaa keksinnön oikeudet itselleen. Ennen kirjallisen ilmoituksen antamista korkeakoulun on tiedusteltava keksijältä, aikooko tämä hyödyntää keksintöään itse. Jos korkeakoulu jättää ilmoituksen antamatta kyseisessä määräajassa, on korkeakoulun katsottava luopuneen toissijaisesta oikeudestaan keksintöön. Tällöin keksijä on jälleen itse vapaa määräämään keksinnöstä. Avoin tutkimus voi tarkoittaa kolmenlaista tutkimusta. Avoimena tutkimuksena pidetään ensiksikin tutkimusta, joka tehdään palvelusuhteessa korkeakoulujen tutkimustehtävien täyttämiseksi. Tutkimukseen ei saa olla myönnettynä korkeakoulun ulkopuolista rahoitusta, eikä tutkimukseen saa osallistua korkeakoulujen ulkopuolisia sopimuskumppaneita. Toiseksi avointa tutkimusta on tutkimus, jonka rahoittaa ulkopuolinen taho, mutta johon ei sisälly muita kuin tulosten julkaisemista koskevia määräyksiä. Ulkopuolinen taho ei siten saa antaa tutkimusmetodia tai aihetta koskevia määräyksiä rahoituksensa vastineeksi. Kolmanneksi avoimena tutkimuksena pidetään sopimustutkimusta, jonka avoimesta luonteesta korkeakoulun ja yhteistyökumppani ovat nimenomaisesti sopineet. Osapuolten välinen sopimus tutkimuksen laadusta menee lain olettamien edelle. Avoimella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka tehdään palvelussuhteessa korkeakoulujen tutkimustehtävien täyttämiseksi ilman korkeakoulujen ulkopuolista rahoitusta ja ilman, että tutkimukseen osallistuu korkeakoulujen ulkopuolisia sopimuskumppaneita. Kuitenkin ulkopuolisen rahoittama tutkimus katsotaan avoimeksi tutkimukseksi, jos siihen ei sisälly muita kuin tulosten julkaisemista koskevia määräyksiä ulkopuolisen taholta. Samoin avointa tutkimusta on sellainen tutkimus, joka täyttäisi sopimustutkimuksen edellytykset, mutta josta korkeakoulu ja tutkimusyhteistyökumppani ovat ennen tutkimuksen alkua nimenomaisesti sopineet, että tutkimus on avointa tutkimusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa