Minilex - Lakipuhelin

Korkeakoulun ensisijainen oikeus keksintöön sopimustutkimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkeakoulun oikeudet tutkijansa tekemään keksintöön voivat olla ensisijaisia tai toissijaisia. Ratkaisevaa on, onko keksintö tehty avoimessa vai sopimustutkimuksessa. Keksijän oikeudet ovat laajemmat avoimessa tutkimuksessa ja suppeammat sopimustutkimuksessa. Toisin kuin avoimessa tutkimuksessa, sopimustutkimuksen osalta korkeakoululla on tutkijansa tekemään keksintöön ensisijainen oikeus. Korkeakoululla on oikeus ottaa itselleen oikeudet keksintöön, jos se on syntynyt sopimustutkimuksessa. Oikeuksien ottamisesta on ilmoitettava keksijälle kirjallisella ilmoituksella kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun keksijä teki korkeakoululle keksintöilmoituksen. Oikeuksien ottaminen ei riipu keksijästä, sillä korkeakoulun oikeus on ensisijainen. Keksijän oikeus keksintöönsä on vasta toissijainen eli keksijä saa oikeudet keksintöön vasta sen jälkeen, kun korkeakoulu on päättänyt olla ottamatta oikeuksia keksintöön. Kun korkeakoulu on ottanut oikeudet keksintöön ja ilmoittanut siitä keksijälle, keksijän on korkeakoulun vaatimuksesta viipymättä allekirjoitettava keksintöä koskeva siirtokirja sekä muut tarvittavat asiakirjat. Korkeakoulun on siis ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa keksintöilmoituksen saamisesta, haluaako se käyttää oikeuttaa keksintöön. Tänä aikana keksijä ei saa julkistaa tutkimustuloksia keksinnön suojaamisen tai muun hyödyntämisen vaarantavalla tavalla. saa jättää patenttihakemusta viranomaiselle. Ennen kuin kahden kuukauden määräaika on päättynyt, keksijä ei myöskään saa jättää sopimustutkimuksessa syntynyttä keksintöä koskevaa patenttihakemusta tai muuten määrätä keksinnöstä. Korkeakoulu voi kuitenkin kirjallisesti antaa keksijälle luvan patentoida keksintönsä myös määräajan kuluessa. Jos korkeakoulu jättää ilmoituksen antamatta määräajassa, on korkeakoulun katsottava luopuneen oikeudestaan keksintöön. Tällöin keksijä on vapaa määräämään keksinnöstään, kuten itse tahtoo. Sopimustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jota pidetään maksullisena palvelutoimintana. Tällaista tutkimusta on esimerkiksi tilauksesta tai muusta toimeksiannosta ideoidut ja tuotetut palvelut. Sopimustutkimuksena pidetään myös muuta tutkimusta, jossa on mukana ainakin yksi korkeakoulujen ulkopuolinen taho joko osatutkimuksen tekijänä, rahoittajana tai muuna osallistujana ja johon liittyy tutkimuksen tuloksia tai sen toteuttamistapaa koskevia velvollisuuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa