Minilex - Lakipuhelin

Korkeakoululla on ilmoitusvelvollisuus keksijälle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun korkeakoulu on saanut palveluksessaan olevalta keksijältä keksintöilmoituksen, joka on sisältänyt riittävät tiedot keksinnöstä sen arvioimiseksi, korkeakoulu ottaa harkittavakseen, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy keksinnön suhteen. Kun korkeakoulu on päättänyt ottaa keksintöön oikeuksia, sen on ilmoitettava tästä keksijälle. Ilmoituksessa on myös mainittava, yhtyykö korkeakoulu keksijän käsitykseen siitä, onko keksintö syntynyt avoimessa tai sopimustutkimuksessa tai muussa tilanteessa. Korkeakoulun on tehtävä kyseinen ilmoitus kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivästystä. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun korkeakoulu on vastaanottanut keksijän oikeasisältöisen keksintöilmoituksen. Korkeakoulun ilmoitusvelvollisuus on tärkeä keksijälle, jotta hän saa tietoonsa, mitä oikeuksia korkeakoulu haluaa hänen keksintöönsä. Kyseisen ilmoituksen tekemisessä ei saakaan turhaan viivytellä. Ilmoituksen tekemättä jättäminen tulkitaankin korkeakoulun haluttomuudeksi ottaa keksinnön oikeuksia haltuunsa. Jollei ilmoitusta tehdä, korkeakoulun katsotaan luopuneen oikeuksistaan keksintöön. Sama koskee myös tilanteita, joissa ilmoitus on tehty myöhässä, eli vasta kahden kuukauden määräajan päätyttyä. Laiminlyömällä ilmoitusvelvollisuutensa kokonaan tai sen määräajan ylittämällä, korkeakoulu menettää mahdollisuutensa hyödyntää palveluksessa tehtyä korkeakoulukeksintöä. Sanottu koskee sekä avoimia että sopimustutkimuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa