Minilex - Lakipuhelin

Korkeakoulukeksinnön salassapitovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos korkeakoulu voi ottaa palveluksessaan toimivan keksijän keksintöön oikeuden, keksijä ei saa ilman korkeakoulun lupaa julkaista keksintöön liittyviä tutkimustuloksia. Tarkoituksena on estää keksinnön hyödyntämisen tai suojaamisen vaarantuminen, kun kyseessä on korkeakoulun oikeus keksintöön. Tämän vuoksi tutkimustulosten ja keksinnön muiden tietojen kaikkinainen julkistaminen on kiellettyä, jos se voisi vaarantaa keksinnön hyödyntämisen. Korkeakoulu ja keksijä voivat kuitenkin jo etukäteen sopia toisin julkaisemisen sallittavuudesta. Salassapitovelvollisuus koskee myös korkeakoulua. Korkeakoulun on pidettävä salassa sille annetut keksintöön liittyvät tiedot, kunnes keksintö on riittävällä tavalla, esimerkiksi patentilla, suojattu eikä salassapidolle ole muita erityisiä syitä. Salassapitovelvollisuuden estämättä korkeakoulu voi kuitenkin antaa keksintöä koskevia tietoja tutkimusyhteistyön osapuolille. Edellytyksenä on, että tutkimusta koskevissa sopimuksissa on sovittu tulosten hyödyntämisestä, siirtymisestä tai tiedoksisaannista. Korkeakoulu voi antaa tietoja myös muille tahoille, jos se on keksinnön hyödyntämisen vuoksi tarpeellista. Tietoja antaessaan korkeakoululla on erityinen velvollisuus huolehtia, ettei tietojen antamisella vaaranneta keksinnön suojaamista, hyödyntämistä tai keksijän tieteellisen julkaisuoikeuden ensisijaisuutta. Jos tietojen anto vaarantaa sanotulla tavalla keksinnön jollain tavalla, korkeakoulun on syytä pidättyä tietojen luovuttamisesta kokonaan. Tietoja ei siis pidä antaa turhaan tai tarpeettomasti, vaan luovuttamiselle on aina oltava perusteltu ja pätevä syy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa