Minilex - Lakipuhelin

Korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä käsittelee oma jaosto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Keksintölautakunnan yhteydessä toimii jaosto korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten. Jaoston puheenjohtajana toimii keksintölautakunnan puheenjohtaja. Puolueettomina jäseninä toimivat keksintölautakunnan kaksi puolueetonta jäsentä. Muut jäsenet, joiden tulee olla korkeakouluoloihin sekä keksintötoimintaan perehtyneitä ja joista kolme edustaa korkeakouluja työnantajina ja kolme edustaa keksijöitä työntekijöinä, nimittää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan asianomaisten järjestöjen ehdotuksesta. Valtioneuvosto nimittää kullekin jaoston jäsenelle yhden varajäsenen, joka täyttää jäsenestä säädetyt vaatimukset. Jaoston tehtävät vastaavat keksintölautakunnan tehtäviä. Jaosto esimerkiksi antaa pyydettäessä lausuntoja osapuolille, tuomioistuimelle ja patentti- ja rekisterihallitukselle. Lausunnot koskevat yksittäisiä tapauksia, joissa on kyse riidoista tai epäselvyyksistä korkeakoulussa tehtävästä keksinnöstä. Lausunnot ovat myös pääsääntöisesti julkisia ja maksuttomia eivätkä ne ole sitovia ratkaisuja, vaan asianosaiset saavat itse päättää, noudattavatko lausuntoa. Jaostolla on laaja oikeus saada osapuolilta tietoja, joita se tarvitsee lausuntoa tehdessään. Jaostossa käsiteltävistä asioista päättää keksintölautakunnan puheenjohtaja yhdessä puolueettomien jäsenten kanssa. Osapuolet voivat myös sopia, että jaosto toimii heidän välilleen syntyvissä riidoissa välitystuomioistuimena. Tällöin jaoston toiminta ei kuitenkaan ole maksutonta, vaan osapuolten tulee suorittaa jaostolle palkkion.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa