Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän julkisselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän julkisselvityksellä tarkoitetaan viranomaisten toimittamaa, tarkemmin sanottuna konkurssiasiamiehen toimittamaa konkurssipesän selvitystä valtion varoilla. Normaalin konkurssimenettelyn mukainen pesänselvitys toteutetaan pesänhoitajan ja velkojien johdolla yksityisesti.

 

Kun konkurssipesän varat ovat niin vähäiset, tai kun konkurssipesään tai velalliseen kohdistuu sellaisia selvitystarpeita, että konkurssin jatkumista voidaan pitää perusteltuna, tuomioistuin voi tehdä konkurssiasiamiehen esityksestä päätöksen konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä. Julkisselvitys on mahdollinen lisäksi muusta erityisestä syystä, mutta se liittyy yleensä aina konkurssimenettelyn raukeamistilanteisiin, eli se tulee useimmiten kysymykseen vaihtoehtona konkurssin raukeamiselle, eikä konkurssi voi koskaan alkaa julkisselvityksellä, vaikkakin siihen voidaan siirtyä heti konkurssiin asettamisen jälkeen.

 

Tuomioistuimen päätös konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä ei ole muutoksenhakukelpoinen, eli siihen ei voi hakea muutosta. Tälle muutoksenhakukiellolle löytyvät syyt edellä mainitussa kappaleessa. Julkisselvityksen taustalla on siis yleisimmin jokin ylimääräinen selvitystarve tai muut erityinen syy. Nämä viittaavat lähtökohtaisesti johonkin siviilikanteeseen, kuten vahingonkorvausvaatimukseen tai esimerkiksi rikosepäilyyn. Julkisselvitys on siis valtiojohtoinen menettely, jossa on useasti jotain sellaista epäselvää, mikä tulisi selvittää kolmannen osapuolen kautta, jolloin on siis mahdollista, että konkurssipesässä on jotakin sellaista, mikä voi johtaa jopa rikossyytteeseen. Esimerkkejä tällaisista rikosepäilyistä voisivat olla esimerkiksi epäilyt törkeästä velallisen epärehellisyydestä tai törkeästä petoksesta.

 

Kun konkurssissa ollaan siirrytty julkisselvitykseen, konkurssipesän hallinnon hoito siirtyy konkurssiasiamiehen määräämälle julkisselvittäjälle. Konkurssiasiamiehen tulee siis määrätä julkisselvittäjä jatkamaan pesänhoitajan toimia. Keskeisin oikeusvaikutus tällä määräämisellä on se, että toisin kuin konkurssipesässä konkurssipesän hallinto ei ole pesänhoitajan sekä velkojien yhteisen päätösvallan alaisuudessa, vaan pesän hallinto siirtyy täysin julkisselvittäjän yksin käyttämään päätösvaltaan. Julkisselvittäjäksi on melko usein tavanomaista määrätä pesänhoitaja, joka on jo entuudestaan hoitanut konkurssipesää. Tärkeimpänä kriteerinä kuitenkin julkisselvittäjäksi määräämiselle on asian vaatima tarpeeksi hyvä ja laaja asiantuntemus. Tästä syystä julkisselvittäjäksi yleisesti määrätään asiantunteva asianajaja.

 

Puhuttaessa täysmittaisesta julkisselvityksestä tarkoitetaan sitä, että konkurssipesä selvitetään aina lopputilitykseen asti. Täysmittainen julkisselvitys alkaa aina tuomioistuimen päätöksestä, mutta rajoitettuun julkisselvitykseen voidaan siirtyä myös sopimuksella. Rajoitettu julkisselvitys koskee vain yksittäisiä pesänselvityksen toimintoja.

 

Julkisselvitys voi päättyä kahdella tavalla. Yleisin päättymistapa on lopputilitys, mikä noudattaa samoja sääntöjä ja periaatteita, kuin myös konkurssipesän lopputilitys. Julkisselvittäjä antaa konkurssiasiamiehelle lopputilityksen, jossa voidaan vielä sopia keskeneräisten asioiden loppuun hoitamisesta lopputilityksen jälkeen. Toinen tapa päättää julkisselvitys on palauttamalla konkurssimenettely velkojien hallintoon, ja normaaliin konkurssimenettelyyn takaisin. Konkurssi voidaan palauttaa velkojien hallintoon, jos pesän varat riittävät konkurssimenettelyn kustannuksiin ja hallinnon palauttaminen on muutenkin perusteltua. Käytännössä kuitenkin konkurssimenettelyn palauttaminen velkojien hallintoon on Suomessa melko harvinaista.

 

Lisätietoja julkisselvityksestä ja konkurssimenettelystä voi kysyä esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa