Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän julkisselvitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän julkisselvityksellä tarkoitetaan viranomaisten toimittamaa konkurssipesän selvitystä, normaalisti pesänselvitys toteutetaan pesänhoitajan ja velkojien johdolla yksityisesti.

Kun konkurssipesän varat ovat niin vähäiset, tai kun konkurssipesään tai velalliseen kohdistuu sellaisia selvitystarpeita, että konkurssin jatkumista voidaan pitää perusteltuna, tuomioistuin voi tehdä konkurssiasiamiehen esityksestä päätöksen konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä. Julkisselvitys on mahdollinen lisäksi muusta erityisestä syystä, mutta se liittyy yleensä aina konkurssimenettelyn raukeamistilanteisiin, eli se tulee useimmiten kysymykseen vaihtoehtona konkurssin raukeamiselle, eikä konkurssi voi koskaan alkaa julkisselvityksellä, vaikkakin siihen voidaan siirtyä heti konkurssiin asettamisen jälkeen.

Tuomioistuimen päätös konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä ei ole muutoksenhakukelpoinen, eli siihen ei voi hakea muutosta.

Kun konkurssissa ollaan siirrytty julkisselvitykseen, konkurssipesän hallinnon hoito siirtyy konkurssiasiamiehen määräämälle julkisselvittäjälle. Puhuttaessa täysmittaisesta julkisselvityksestä tarkoitetaan sitä, että konkurssipesä selvitetään aina lopputilitykseen asti. Täysmittainen julkisselvitys alkaa aina tuomioistuimen päätöksestä, mutta rajoitettuun julkisselvitykseen voidaan siirtyä myös sopimuksella. Rajoitettu julkisselvitys koskee vain yksittäisiä pesänselvityksen toimintoja.

Lisätietoja julkisselvityksestä ja konkurssimenettelystä voi kysyä esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa