Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän julkisselvityksen tyyppitilanteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi jatkuu tyypillisesti julkisselvityksenä silloin, kun vaihtoehtona olisi konkurssin raukeaminen.  Konkurssi voi raueta, jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten suorittamiseen eikä kukaan velkojista ota kustannuksista vastatakseen tai jos velkojille konkurssipesän varoista tuleva kertymä jäisi niin vähäiseksi, ettei konkurssin jatkamista voitaisi sen vuoksi pitää tarkoituksenmukaisena. Tuomioistuin voi kuitenkin raukeamisen sijaan määrätä konkurssiasiamiehen esityksestä konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Silloin, kun konkurssi olisi raukeamassa varojen puutteeseen, päätöksenteko julkisselvitykseen siirtymisestä on konkurssilain perusteluiden mukaan delegoitu konkurssiasiamiehelle. Tuomioistuin ei siten tutki tarkemmin julkisselvitykseen siirtymisen edellytyksiä.

Julkisselvitys voi tulla kyseeseen silloinkin, kun konkurssi voisi pesässä olevien varojen määrän puolesta jatkua normaalimenettelynä, mutta on olemassa jokin erityinen tarve selvittää velallisen tai pesän hallinnon toimia.  Tällainen erityinen selvitystarve voisi olla kyseessä esimerkiksi, jos velallinen olisi siirtänyt konkurssivarallisuutta velkojien ulottumattomiin tai pesänhoitajaa tai konkurssipesän hallintoa olisi syytä epäillä väärinkäytöksistä.

Julkisselvitykseen saatetaan tyypillisesti siirtyä myös tilanteessa, jossa pesänhoitaja on jostakin syystä osoittautunut kyvyttömäksi täyttämään tehtäviään. Syynä julkisselvitykseen siirtymiselle saattavat olla myös pesänhoitajan ja velkojien väliset erimielisyydet. Nämä erimielisyydet voivat olla joissakin konkurssipesissä niin merkittäviä, ettei konkurssihallinto ole enää toimintakykyinen.

Kun julkisselvitykseen siirtymisen perusteena on ollut muu kuin varojen vähäisyys, esimerkiksi edellä mainittu erityinen selvitystarve, tuomioistuimen tulee tutkia siirtymisen perusteen käsillä olo. Antaessaan esityksen julkisselvitykseen siirtymisestä konkurssiasiamiehen on annettava tuomioistuimelle selvitys siirtymisen perusteesta, minkä jälkeen tuomioistuin punnitsee esitetyn perusteen painavuutta ja vertaa sitä velkojien intresseihin. Jos velkojat vastustavat julkisselvitykseen siirtymistä, perusteiden julkisselvityksen tarpeellisuudesta on oltava erityisen painavia.

Muun muassa julkisselvityksestä, perusteista julkisselvitykseen siirtymiselle ja näiden perusteiden arvioinnista tai muusta konkurssiin liittyvästä voi kysyä lisätietoa esimerkiksi Minilexin lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa