Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän julkisselvityksen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisselvityksen keskeisin oikeusvaikutus on se, että konkurssihallinto päättyy, jolloin pesänhoitajan määräys päättyy, eikä velkojilla ole enää oikeutta käyttää päätösvaltaa konkurssipesässä. Kun päätös julkisselvitykseen siirtymisestä on tehty, konkurssipesän hallinnon päätösvalta siirtyy yksinomaan julkisselvittäjän käyttöön. Myös mahdollinen velkojatoimikunta lakkaa julkisselvitykseen siirryttäessä. Tämän johdosta myös konkurssipesään kuuluva omaisuus on siis luovutettava julkisselvittäjän haltuun, ja julkisselvittäjälle siirtyy oikeus päättää omaisuuden myynnistä tai jako-osuuksien antamisesta velkojille. Julkisselvittäjää koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kuin pesänhoitajaa, jotka määritellään konkurssilaissa. Käytännössä julkisselvittäjäksi valitaan useimmiten konkurssiasioihin erikoistunut asianajaja, ja tarkemmin sanottuna asianajaja, jolla on paras ja laajin asiantuntemus kulloinkin kyseessä olevasta konkurssipesästä.

 

Julkisselvittäjä suorittaa samoja tehtäviä kuin pesänhoitajakin, mutta julkisselvittäjän valta ulottuu myös tavallisesti velkojille kuuluvan päätösvallan käyttämiseen. Julkisselvityksen alkaessa aiemmat velkojien tekemät päätökset ja sopimukset ovat voimassa, mutta kun julkisselvittäjä käyttää pesässä päätösvaltaa, hän voi tehdä sellaisia konkurssihallintoa koskevia päätöksiä, jotka poikkeavat velkojien tekemistä aikaisemmista päätöksistä sekä sitoutua pesän puolesta uusiin sopimuksiin ja irtisanoa aikaisempia sopimuksia. Julkisselvittäjällä, kuten pesänhoitajallakin, on myös oikeus vaatia erilaisten oikeustoimien peräyttämistä.  Tällaisella peräyttämisellä tarkoitetaan sitä, kun velallinen on luovuttanut omaisuutta esimerkiksi lahjalla hieman ennen velkojan tekemää konkurssihakemusta, ja omaisuus määrätään tuomioistuimessa palautettavaksi konkurssipesään. Peräyttämistä koskevat säännökset pätevät samalla tavalla sekä konkurssipesään että julkisselvityspesään.

 

Julkisselvittäjän on kaikista edellä kerrotuista ja muista valtuuksistaan huolimatta noudatettava konkurssiasiamiehen antamia ohjeita ja täytettävä pesänhoitajalle kuuluva selontekovelvollisuus siten kuin konkurssiasiamies määrää. Konkurssiasiamiehellä on myös toimivalta peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräys, mikäli tähän on perusteltua aihetta.

 

Puhuttaessa julkisselvityksen oikeusvaikutuksista on hyvä huomata, että suurimmaksi osaksi julkisselvityksen oikeusvaikutukset ovat identtiset konkurssin alkamisen aiheuttamien oikeusvaikutusten kanssa. Pitkälti julkisselvityksen ainoa merkittävä ero on siis se, että päätösvalta pesästä siirtyy kokonaisuudessaan julkisselvittäjälle. Lisätietoja konkurssin alkamisen oikeusvaikutuksista löytyy konkurssilaista.

 

Lisäksi tarkempia tietoja konkurssimenettelystä, julkisselvityksestä tai esimerkiksi julkisselvittäjän valtuuksista kannattaa tarvittaessa kysyä lakipuhelimen välityksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa