Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän julkisselvityksen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisselvitys korvaa velkojille kuuluvan oikeuden päättää konkurssipesän selvittämisestä. Julkisselvitykseen siirtymisen jälkeen konkurssipesän hallintoa ryhtyy hoitamaan itsenäisesti julkisselvittäjä, ja pesänhoitajan sekä velkojien määräysvalta lakkaavat. Myös mahdollinen velkojatoimikunta lakkaa julkisselvitykseen siirryttäessä. Konkurssipesään kuuluva omaisuus on siis luovutettava julkisselvittäjän haltuun. Julkisselvittäjää koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kuin pesänhoitajaa. Käytännössä julkisselvittäjäksi valitaan useimmiten konkurssiasioihin erikoistunut asianajaja.

Julkisselvittäjä suorittaa samoja tehtäviä kuin pesänhoitajakin, mutta julkisselvittäjän valta ulottuu myös tavallisesti velkojille kuuluvan päätösvallan käyttämiseen. Julkisselvityksen alkaessa aiemmat velkojien tekemät päätökset ja sopimukset ovat voimassa, mutta kun julkisselvittäjä käyttää pesässä päätösvaltaa, hän voi tehdä sellaisia konkurssihallintoa koskevia päätöksiä, jotka poikkeavat velkojien tekemistä aikaisemmista päätöksistä sekä sitoutua pesän puolesta uusiin sopimuksiin ja irtisanoa aikaisempia sopimuksia. Julkisselvittäjällä, kuten pesänhoitajallakin, on myös oikeus vaatia erilaisten oikeustoimien peräyttämistä.  Tällaisella peräyttämisellä tarkoitetaan sitä, kun velallinen on luovuttanut omaisuutta esimerkiksi lahjalla hieman ennen velkojan tekemää konkurssihakemusta, ja omaisuus määrätään tuomioistuimessa palautettavaksi konkurssipesään.

Julkisselvittäjän on kaikista edellä kerrotuista ja muista valtuuksistaan huolimatta noudatettava konkurssiasiamiehen antamia ohjeita ja täytettävä pesänhoitajalle kuuluva selontekovelvollisuus siten kuin konkurssiasiamies määrää. Konkurssiasiamiehellä on myös toimivalta peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräys, mikäli tähän on perusteltua aihetta.

Tarkempia tietoja konkurssimenettelystä, julkisselvityksestä tai esimerkiksi julkisselvittäjän valtuuksista kannattaa tarvittaessa kysyä lakipuhelimen välityksellä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa