Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettelyn päättyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely päättyy pesänhoitajan laatimaan lopputilitykseen. Lopputilitys on laadittava, kun konkurssipesä on selvitetty ja pesän omaisuus muutettu rahaksi. Konkurssipesän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse oilla kokonaan selvitetty, sillä pesänhoitaja saa laatia lopputilityksen, vaikka omaisuutta on vielä myymättä taikka konkurssisaatava tai vähäinen osa saatavista on epäselvä.

Lopputilitys on eräänlainen konkurssipesän tilinpäätös, jossa on esitettävä selvitys konkurssipesän hallinnosta ja velkojien jako-osuuksista. Lopputilitys jakaantuu kahteen osaan, hallintoa koskevaan ja jako-osuuksia koskevaan osaan. Lopputilitys on hyväksyttävä velkojainkokouksessa, jolloin konkurssi päättyy. Kun lopputilitys on hyväksytty, pesänhoitajan on maksettava jako-osuudet velkojille. Jos lopputilitykseen haetaan muutosta, pesänhoitaja voi kuitenkin lykätä maksamista siihen saakka, kunnes lopputilitystä koskeva päätös on lainvoimainen.

Konkurssimenettely voi kuitenkin jatkua lopputilityksen jälkeenkin ns. jälkiselvityksenä. Jos lopetettuun konkurssipesään ilmaantuu uusia varoja tai muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä, pesänhoitajalla on oikeus suorittaa asiassa tarpeelliset toimenpiteet. Tuomioistuin voi myös konkurssiasiamiehen vaatimuksesta määrätä jälkiselvityksen tehtäväksi julkisselvityksenä, millä tarkoitetaan konkurssin jatkamista valtion varoilla. Julkisselvitykseen voidaan siirtyä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Lisää tietoa konkurssin päättymisestä kannattaa tarvittaessa kysyä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa