Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettelyn pääpiirteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallinen tai velkoja voi hakea käräjäoikeudelta velallisen konkurssiin asettamista, kun velallinen ei muuten kuin tilapäisesti pysty vastaamaan veloistaan niiden erääntyessä. Kun tuomioistuin tekee päätöksen velallisen asettamisesta konkurssiin se määrää samalla pesänhoitajan selvittämään konkurssipesän varat ja hoitamaan sen hallintoa yhdessä konkurssipesän velkojien kanssa. Velallinen siis menettää oikeutensa määrätä konkurssipesän omaisuudesta kun hänet asetetaan konkurssiin.

Konkurssiin asettamisesta julkaistaan kuulutus Virallisessa lehdessä ja siitä tehdään myös merkintä oikeusministeriön konkurssirekisteriin, kaupparekisteriin ja luottotietorekistereihin.

Konkurssimenettelyssä pesänhoitajan tehtävänä on selvittää velkojien saatavat, realisoida pesän omaisuus ja jakaa pesän varat tuomioistuimen vahvistaman jakoluettelon mukaisesti. Konkurssimenettely päättyy, kun velkojat ovat hyväksyneet pesänhoitajan laatiman lopputilityksen. Konkurssi voi päättyä myös sovintoon silloin kuin vähintään neljä viidesosaa kaikista pesän velkojista kannattaa sitä.

Jos konkurssipesässä ei ole riittävästi varoja kattamaan konkurssimenettelystä aiheutuvia kustannuksia, tai jos velkojien jako-osuudet konkurssipesästä jäävät hyvin pieniksi, tuomioistuin tekee päätöksen konkurssin raukeamisesta. Konkurssin rauetessa pesässä mahdollisesti jäljellä olevat varat siirretään ulosottomiehelle, joka jakaa ne velkojille. Konkurssin raukeamisen vaihtoehtona tuomioistuin voi myös konkurssiasiamiehen esityksestä määrätä konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä. Julkisselvitykseen siirtyminen on mahdollista myös silloin, kun velallisen konkurssia edeltävään toimintaan tai konkurssipesän toimintaan liittyy erityisiä selvitystarpeita, tai kun menettelylle on jokin muu erityinen syy.

Lisätietoja julkisselvityksestä tai konkurssimenettelystä voi kysyä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa