Minilex - Lakipuhelin

Keksintölautakunta antaa lausuntoja työsuhdekeksintöriidoista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja ja työntekijä voivat pyytää keksintölautakunnalta lausunnon työsuhdekeksintöön liittyvästä epäselvyydestä. Myös tuomioistuin voi pyytää lausuntoa, jos riita keksinnöstä on saatettu sen ratkaistavaksi. Sama oikeus on Patentti- ja rekisterihallituksella, jos se on saanut käsiteltäväkseen keksintöä koskevan hakemuksen, kuten esimerkiksi patenttihakemuksen. Kun keksintölautakunta on saanut lausuntonsa valmiiksi, se toimittaa siitä kappaleet molemmille asianosaisille. Lausunto ei ole sitova päätös, vaan vain keksintölautakunnan näkemys siitä, mikä tapauksessa olisi kohtuullinen ja oikeudenmukainen ratkaisu. Asianosaiset saavat näin ollen siis itse päättää, noudattavatko he lausuntoa vai eivät. Asianosaisten tulee ilmoittaa lautakunnalle, aikovatko he noudattaa lausuntoa. Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia, että keksintölautakunta toimii heidän välisissään työsuhdekeksintöä koskevissa asioissa välitystuomioistuimena. Keksintölautakunnan lausuntojen pyytäminen on pääsääntöisesti maksutonta muissa tapauksissa kuin välimiesmenettelyssä. Toiminnasta aiheutuvat kulut kustannetaan valtion varoista. Lautakunta myös julkaisee antamansa lausunnon ja välitystuomionsa, ellei niitä suojata salassapitosäännöksillä. Jos keksintöä koskeva patenttihakemus on vireillä, lausuntoa ei kuitenkaan julkaista, ennen kuin patenttiasiakirjat ovat muutenkin lain mukaan tulleet julkisiksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa