Minilex - Lakipuhelin

Kanne määrittelee oikeudenkäynnin laajuuden

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kanne tarkoittaa kantajan tuomioistuimelle esittämää oikeussuojapyyntöä, jossa hän vaatii tietynsisältöistä vastaajaan kohdistuvaa tuomiota. Mikäli myös vastaaja haluaa esittää vaatimuksen alkuperäistä kantajaa vastaan, kutsutaan tätä vastaajan vaatimusta vastakanteeksi. Riita-asian oikeudenkäynnin kohde yksilöidään kanteessa, joka sisältää sekä kannevaatimuksen, että kanteen perusteen.

Kanteen ensimmäinen osa on siis kannevaatimus, jossa on ilmoitettava oikeusseuraamus, johon kantaja asiassaan pyrkii. Kanteen toinen osa on kanteen perusteet, joissa on esitettävä se konkreettinen tapahtumien kulku eli oikeustosiseikasto, johon kantaja perustaa vaatimuksensa. Kanne siis määrittelee sen, mitä tuomioistuin yksittäisessä asiassa tutkii ja kuinka laajasti. Tuomioistuin ei voi tuomita kantajalle muuta kuin, mitä kanteessa on vaadittu, eikä se voi perustaa päätöstään muihin seikkoihin, kuin mihin asianosaiset ovat vaatimustensa tueksi vedonneet. Asian laadusta riippuen kanne rajaa myös jutussa esitettävän todistusaineiston. Tuomioistuin on samalla tavoin kuin kanteen kohdalla, sidottu myös vastaajan vastauksessaan esittämiin vaatimuksiin ja väitteisiin. Myös muutoksenhakutuomioistuin on jutun tutkinnassa ja ratkaisun tekemisessä sidottu valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja seikkoihin. Asianosaisen esittämät vaatimukset ja perusteet ovat siis merkittävässä asemassa oikeudenkäynnissä. Asianosaisen kannattaa tarkistaa lakimieheltä, millaisia vaatimuksia hän voi asiassa esittää ja mihin perusteisiin vedota, koska muutoin tuomioistuin ei voi ottaa niitä huomioon asiaa ratkaistessaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa