Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitykseen liittyvä valvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän selvittämistä voidaan poikkeuksellisesti siirtyä jatkamaan julkisselvityksenä, jos siihen on perusteltua syytä pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi tai siihen on jokin muu erityinen syy. Tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Konkurssiasiamies valvoo julkisasiamiehen toimintaa eri tavoin.

 

Konkurssiasiamies määrää julkisselvittäjän, jonka on täytettävä pesänhoitajalta vaadittava kelpoisuus. Käytännössä julkisselvittäjänä toimii yleensä asianajaja. Julkisselvittäjällä on lähtökohtaisesti samat tehtävät ja velvollisuudet kuin pesänhoitajalla, ja häneen sovelletaan samoja säännöksiä kuin pesänhoitajaan.

 

Valvonta suoritetaan konkurssihallinnon sekä julkisselvityksen osalta samalla tavalla. Tämä johtuu siitä, että kuten edellä on mainittu, julkisselvittäjään sekä pesänhoitajaan sovelletaan samoja säännöksiä, ja tehtävät molempien osalta ovat samanlaiset. Kun julkisselvittäjä on valmistellut pesäluettelon sekä velallisselvityksen, tulee julkisselvittäjän määrätä valvontapäivä ilman aiheetonta viivytystä. Julkisselvittäjän on laadittava valvonnasta kuulutus, johon sisältyy lukuisia tietoja, jotka tulee ilmoittaa. Näistä edellytetyistä tiedoista voi saada lisätietoa ottamalla yhteyttä Minilexiin.

 

Julkisselvittäjän tulee tarkastaa valvontojen sisältö, valvottujen saatavien aiheellisuus sekä mahdollinen etuoikeusjärjestys saatavien välillä. Julkisselvittäjää sitoo hyvä pesänhoitotapa, ja tämän tulee käydä esimerkiksi huolellisesti läpi kaikki valvontakirjelmät.

 

On myös lisäksi huomattava, että julkisselvittäjä on konkurssiasiamiehen valvonnassa ja hänen on noudatettava tämän antamia ohjeita. Julkisselvittäjän on myös tehtävä selonteko toiminnastaan konkurssiasiamiehen määräämällä tavalla ja laadittava lopputilitys, josta on käytävä ilmi muun muassa konkurssipesän tulot ja menot menettelyn ajalta. Lopputilitys on annettava konkurssiasiamiehen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Konkurssiasiamies voi myös peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräyksen. Julkisselvittäjä on lisäksi velvollinen korvaamaan toiminnallaan konkurssipesälle aiheuttamansa vahingon samoin edellytyksin kuin pesänhoitaja.

 

Konkurssiasiamiehellä on myös tärkeä rooli valvoessaan julkisselvittäjien toimintaa. Konkurssiasiamiehen tehtävät ovat myös monipuoliset, ja vaikka lainsäädäntö asettaa tietyt tehtävät, jotka tämän on ehdottomasti suoritettava, voivat konkurssiasiamiehen tehtävät myös laajentua ja muuttua tilanteen edellyttämällä tavalla. Konkurssiasiamies toimii oikeusministeriön yhteydessä, ja suorittaa myös konkurssipesien hallinnon valvontaa. Konkurssiasiamiehen päätehtäviin kuuluu konkurssipesien toiminnan seuraaminen sekä hyvän pesänhoitotavan kehittäminen. Lisäksi konkurssiasiamiehen tehtäviin kuuluvat muun muassa konkurssipesien valvonta sekä konkurssipesien julkisselvityksestä huolehtiminen.

 

Valvonta sekä konkurssipesissä että julkisselvityksissä on laaja käsite, mikä kattaa runsaasti eri ulottuvuuksia. Näitä siis ovat sekä pesänhoitajan että julkisselvittäjän suorittamat valvonnat, kuin myös konkurssiasiamiehen vastuulle kuuluva valvonta. Konkurssipesien julkisselvitys on toimenpide, joka elää tilanteen mukaisesti, ja se usein sisältää piirteitä, jotka eivät ole välttämättä alusta asti tiedossa. Julkisselvityksen ja julkisselvityksen valvonnan osalta voi ottaa yhteyttä Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa