Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitykseen liittyvä valvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän selvittämistä voidaan poikkeuksellisesti siirtyä jatkamaan julkisselvityksenä, jos siihen on perusteltua syytä pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi tai siihen on jokin muu erityinen syy. Tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Konkurssiasiamies valvoo julkisasiamiehen toimintaa eri tavoin.

Konkurssiasiamies määrää julkisselvittäjän, jonka on täytettävä pesänhoitajalta vaadittava kelpoisuus. Käytännössä julkisselvittäjänä toimii yleensä asianajaja. Julkisselvittäjällä on lähtökohtaisesti samat tehtävät ja velvollisuudet kuin pesänhoitajalla, ja häneen sovelletaan samoja säännöksiä kuin pesänhoitajaan. Julkisselvittäjä on kuitenkin konkurssiasiamiehen valvonnassa ja hänen on noudatettava tämän antamia ohjeita. Julkisselvittäjän on myös tehtävä selonteko toiminnastaan konkurssiasiamiehen määräämällä tavalla ja laadittava lopputilitys, josta on käytävä ilmi muun muassa konkurssipesän tulot ja menot menettelyn ajalta. Lopputilitys on annettava konkurssiasiamiehen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Konkurssiasiamies voi myös peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräyksen. Julkisselvittäjä on lisäksi velvollinen korvaamaan toiminnallaan konkurssipesälle aiheuttamansa vahingon samoin edellytyksin kuin pesänhoitaja.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa