Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvittäjän tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun konkurssihallinto päättyy, ja siirrytään julkisselvitykseen, siirtyvät myös pesänhoitajan tehtävät julkisselvittäjälle. Konkurssiasiamiehen määräyksestä julkisselvittäjä aloittaa tehtävänsä julkisselvityspesässä niin, että tämä käyttää pesässä yksin päätösvaltaa. Yleisesti julkisselvittäjäksi määrätään pesänhoitaja, jolla on mahdollisimman hyvä ja laaja tieto kyseessä olevan konkurssipesän tilanteesta. Tämän vuoksi julkisselvittäjäksi nimetäänkin yleensä myös asiantunteva lakimies.

 

Kun tuomioistuin konkurssiasiamiehen esityksestä päättää, että konkurssissa siirrytään julkisselvitykseen, pesänhoitajan ja velkojien määräysvalta konkurssipesässä lakkaavat ja pesän hallinto siirtyy julkisasiamiehelle. Konkurssipesä voidaan määrätä tuomioistuimen toimesta julkisselvitykseen, jos se on perusteltua pesän varojen vähäisyyden, velalliseen tai pesään kohdistuvan selvitystarpeen tai muun erityisen syyn vuoksi. Julkisselvittäjä saa siis oikeuden päättää konkurssipesän selvittämisestä. Julkisselvittäjä suorittaa samoja tehtäviä kuin pesänhoitaja, mutta pesänhoitajan tehtävien lisäksi hän saa oikeuden käyttää normaalissa konkurssimenettelyssä velkojille kuuluvaa päätösvaltaa. Nämä julkisselvittäjällekin kuuluvat pesänhoitajan tehtävät ovat laajat ja monipuoliset, ja ne voivat vaihdella ja muuttua julkisselvityksen edetessä. Näihin tehtäviin kuuluvat muun muassa pesään kuuluvan omaisuuden haltuun otto, pesän laajuuden selvittäminen, pesäluettelon sekä velallisselvityksen laatiminen, pesään kuuluvan omaisuuden myynnistä huolehtiminen, varojen tilittäminen velkojille jakoluettelon mukaisesti sekä lopputilityksen laatiminen.

 

Julkisselvittäjä voi myös tehdä sellaisia konkurssihallintoa koskevia päätöksiä, jotka poikkeavat velkojien tekemistä aikaisemmista päätöksistä sekä sitoutua pesän puolesta uusiin sopimuksiin ja irtisanoa aikaisempia sopimuksia. Konkurssipesän hoidossa julkisselvittäjän on kuitenkin noudatettava konkurssiasiamiehen antamia ohjeita ja lisäksi hänen tulee täyttää pesänhoitajalle kuuluva selontekovelvollisuus konkurssiasiamiehen määräysten mukaisesti.

 

Julkisselvittäjän on täytettävä pesänhoitajan kelpoisuusvaatimukset ja yleensä konkurssiasiamies valitseekin julkisselvittäjäksi konkurssiasioihin erikoistuneen lakimiehen. Jos katsotaan aiheelliseksi, konkurssiasiamies voi myös peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräyksen.

 

Monissa pesän hallinnointiin liittyvissä tilanteissa velallisella on oikeuksia tai häntä on kuultava tai annettava hänelle tietoja. Näissä tilanteissa julkisselvittäjän tulisi ottaa velallisen asema huomioon kuten pesänhoitajan on otettava. On myös mahdollista, että julkisselvityksen aikana havaitaan, että konkurssipesän varat riittävät konkurssimenettelystä aiheutuviin kustannuksiin. Jos on muutenkin perusteltua, voidaan konkurssipesän hallinto palauttaa niin, että julkisselvitystä jatketaan taas konkurssipesänä. Tällöin konkurssipesälle tulee jälleen määrätä pesänhoitaja. Tällaisessa tilanteessa on myös syytä kuulla konkurssipesän konkurssiasiamiestä sekä julkisselvittäjää, erityisesti jos tällainen pyyntö konkurssipesän hallinnon palauttamisesta on tehty velkojan toimesta.

 

 Joissakin tilanteissa velallisen saattaa olla kannattavaa kysyä neuvoa lakimieheltä sen selvittämiseksi, onko julkisselvittäjä kohdellut häntä asianmukaisesti. Julkisselvittäjän tehtävistä kannattaa olla yhteydessä myös lakimieheen, jos tällainen julkisselvitys on ajankohtainen. Apua ja vinkkejä sekä lisätietoja saadaksesi, voit olla yhteydessä esimerkiksi Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa