Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvittäjän tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun tuomioistuin konkurssiasiamiehen esityksestä päättää, että konkurssissa siirrytään julkisselvitykseen, pesänhoitajan ja velkojien määräysvalta konkurssipesässä lakkaavat ja pesän hallinto siirtyy julkisasiamiehelle. Julkisselvittäjä saa siis oikeuden päättää konkurssipesän selvittämisestä. Julkisselvittäjä suorittaa samoja tehtäviä kuin pesänhoitaja, mutta pesänhoitajan tehtävien lisäksi hän saa oikeuden käyttää normaalissa konkurssimenettelyssä velkojille kuuluvaa päätösvaltaa. Hän voi myös tehdä sellaisia konkurssihallintoa koskevia päätöksiä, jotka poikkeavat velkojien tekemistä aikaisemmista päätöksistä sekä sitoutua pesän puolesta uusiin sopimuksiin ja irtisanoa aikaisempia sopimuksia. Konkurssipesän hoidossa julkisselvittäjän on kuitenkin noudatettava konkurssiasiamiehen antamia ohjeita ja lisäksi hänen tulee täyttää pesänhoitajalle kuuluva selontekovelvollisuus konkurssiasiamiehen määräysten mukaisesti.

Julkisselvittäjän on täytettävä pesänhoitajan kelpoisuusvaatimukset ja yleensä konkurssiasiamies valitseekin julkisselvittäjäksi konkurssiasioihin erikoistuneen lakimiehen. Jos katsotaan aiheelliseksi, konkurssiasiamies voi myös peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräyksen.

Monissa pesän hallinnointiin liittyvissä tilanteissa velallisella on oikeuksia tai häntä on kuultava tai annettava hänelle tietoja. Näissä tilanteissa julkisselvittäjän tulisi ottaa velallisen asema huomioon kuten pesänhoitajan on otettava. Joissakin tilanteissa velallisen saattaa olla kannattavaa kysyä neuvoa lakimieheltä sen selvittämiseksi, onko julkisselvittäjä kohdellut häntä asianmukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa