Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvittäjän palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssissa pesänhoitajan palkkio määräytyi pitkään Asianajajaliiton palkkiosuositusten mukaan, sillä yleisesti pesänhoitajana taikka julkisselvittäjänä toimii asianajaja. Palkkioihin on kuitenkin haettu yhtenäistä suuntaviivaa, erityisesti julkisselvittäjän palkkioon, johon pitkälti on antanut lausuntonsa Konkurssiasiamies.

 

Konkurssiin asetetun velallisen omaisuuden hoitamisesta ja myymisestä ja muusta konkurssipesän hallinnosta vastaa normaalisti tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Poikkeuksellisesti voidaan konkurssipesän selvittämistä siirtyä jatkamaan julkisselvityksenä, jos siihen on perusteltua syytä pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi tai siihen on muuta erityistä syytä. Tälle määräykselle esteenä ei ole se, että velkoja ottaa konkurssimenettelyn kustannukset vastattavikseen. Jotta julkisselvitykseen voidaan siirtyä, tulee tuomioistuimen päättää ainoastaan konkurssiasiamiehen esityksestä, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Näin ollen tuomioistuin ei voi viran puolesta tätä päättää.

 

Konkurssiasiamies määrää julkisselvittäjän, jonka on täytettävä pesänhoitajalta vaadittava kelpoisuus. Käytännössä julkisselvittäjänä toimii asianajaja. Julkisselvityksen kustannukset maksetaan valtion varoista siltä osin kuin pesän omat varat eivät riitä kattamaan menettelystä aiheutuvia kustannuksia. Näitä kustannuksia ovat julkisselvittäjän palkkio ja julkisselvittäjälle aiheutuvat välittömät tarpeelliset kustannukset. Julkisselvittäjän tulee esittää palkkiostaan ja korvauksista samanlainen erittely kuin pesänhoitajan on esitettävä. Julkisselvittäjän konkurssiasiamiehelle annetusta eritellystä laskusta tulisi ainakin ilmetä tehdyt toimenpiteet ja kulujen perusteet. Konkurssiasiamies päättää julkisselvittäjän palkkiosta ja kulujen korvauksesta.

 

Julkisselvittäjän palkkion suuruus riippuu pääasiassa työn vaativuudesta, työmäärästä ja konkurssipesän laajuudesta. Julkisselvittäjän palkkion suuruus noudattelee pitkälti pesänhoitajan palkkiolle annettuja suosituksia. Vaikka konkurssiasiamies on antanut suuntaa antavan ohjeistuksen julkisselvittäjän toimenpidekohtaisesta tuntiveloituksesta, on se nimenomaisesti suuntaa antava, mikä tarkoittaa juuri sitä, että palkkio ei ole aina sama. Samoja veloitusperusteita käytetään riippumatta siitä, maksetaanko palkkio valtion varoista taikka pesän varoista. Tämä pätee yhtä lailla myös tilanteissa, joissa vastapuoli tuomitaan maksamaan konkurssipesän oikeudenkäyntikulut.

 

Julkisselvittäjän palkkiosta päätettäessä on otettava huomioon myös erillistoimenpiteet sekä realisaatiotulokseen perustuvat palkkiot. Erillistoimenpiteiden osalta julkisselvittäjälle maksetaan saman verran, kuin mitä julkisselvittäjä on asettanut tehtävilleen toimenpidekohtaisen tuntiveloituksensa. Realisaatiotulospalkkiota voidaan suorittaa julkisselvittäjälle, jos julkisselvityksen kohteena olevaan konkurssipesään on kertynyt varoja niin, että velkojille maksetaan jako-osuuksia. On huomattava, että tästä realisaatiotulospalkkion määrästä vähennetään jo maksetut palkkiot julkisselvittäjälle tavanomaiseen pesänhoitoon kuuluvista toimenpiteistä.

 

Palkkiot vaihtelevat tapauksittain, joten tarkkaa julkisselvityksen kustannusten ennakkoarviointia ei ole mahdollista tehdä. Kuten edellä on mainittu, julkisselvittäjän toimenpidekohtainen tuntiveloitus on suuntaa antava, ja lopullinen palkkio määräytyy kokonaisarvioinnin perusteella. Jonkinlaista tapauskohtaista arviota voi kuitenkin kysyä esimerkiksi Minilexin lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa