Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvittäjän palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiin asetetun velallisen omaisuuden hoitamisesta ja myymisestä ja muusta konkurssipesän hallinnosta vastaa normaalisti tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Poikkeuksellisesti voidaan konkurssipesän selvittämistä siirtyä jatkamaan julkisselvityksenä, jos siihen on perusteltua syytä pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi tai siihen on muuta erityistä syytä. Tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä.

 

Konkurssiasiamies määrää julkisselvittäjän, jonka on täytettävä pesänhoitajalta vaadittava kelpoisuus. Käytännössä julkisselvittäjänä toimii asianajaja. Julkisselvityksen kustannukset maksetaan valtion varoista siltä osin kuin pesän omat varat eivät riitä kattamaan menettelystä aiheutuvia kustannuksia. Näitä kustannuksia ovat julkisselvittäjän palkkio ja julkisselvittäjälle aiheutuvat välittömät tarpeelliset kustannukset. Julkisselvittäjän tulee esittää palkkiostaan ja korvauksista samanlainen erittely kuin pesänhoitajan on esitettävä.

 

Konkurssiasiamies päättää julkisselvittäjän palkkiosta ja kulujen korvauksesta. Julkisselvittäjän palkkion suuruus riippuu pääasiassa työn vaativuudesta, työmäärästä ja konkurssipesän laajuudesta. Palkkiot vaihtelevat tapauksittain, joten tarkkaa julkisselvityksen kustannusten ennakkoarviointia ei ole mahdollista tehdä. Jonkinlaista tapauskohtaista arviota voi kuitenkin kysyä esimerkiksi Minilexin lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa