Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvittäjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisselvittäjä on nimensä mukaisesti sellainen taho, joka vastaa konkurssin julkisselvityksestä. Julkisselvittäjä on konkurssiasiamiehen määräämä taho ja sillä on yksinoikeus konkurssin selvittämisessä. Julkisselvitykseen kuitenkin päädytään perinteistä yksityisselvitystä harvemmin.

 

Suomessa konkurssi on siis lähtökohtaisesti yksityinen menettely. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintavastuu on tuomioistuimella ja velkojilla. Näin ollen konkurssi pyritään selvittämään ja saattamaan päätökseen heidän kesken, eikä muilla ole tarvetta asiaan puuttua.

 

Poikkeuksena tällaiseen yksityiseen menettelyyn on kuitenkin julkisselvitys. Käytännössä tällainen menettely voi alkaa, jos konkurssipesään kohdistuu erityisen korostunut selvityksen tarve. Tämä voi johtua esimerkiksi tilanteesta, jossa konkurssi on rauennut varojen puutteen johdosta ja velallisen toimia on ryhdyttävä selvittämään. Julkisselvitys voi tulla kyseeseen myös erityistä huomiota herättävissä suurkonkursseissa.

 

Kun julkisselvitys on päätetty aloittaa kaikki vastuu siirtyy julkisselvittäjälle. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että tuomioistuimen ja velkojien muodostama konkurssihallinto ei enää vastaa konkurssipesän selvittämisestä. On kuitenkin tavanomaista, että julkisselvittäjäksi valikoituu jo aiemmin pesänhoitajan virkaa hoitanut henkilö, koska tällä on useimmiten paras käsitys konkurssin kokonaisuudesta.

 

Julkisselvittäjän tehtäviin lukeutuu siis pääsääntöisesti kaikki konkurssiin yleisesti liittyvät tehtävät. Koska julkisselvitys on vaihtoehto konkurssin raukeamiselle on julkisselvittäjän tavoitteena saada konkurssi etenemään niin sanottuun lopputilitykseen saakka. Julkisselvittäjä voi kuitenkin myös havaita, että konkurssipesässä on riittävästi varoja tai on muutenkin perusteltua siirtyä takaisin niin sanottuun perinteiseen konkurssimalliin. Tälläisessä tilanteessa konkurssille määrätään pesänselvittäjä ja konkurssin eteneminen jatkuu alkuperäisen mallin mukaisesti.

 

Julkisselvittäjän määrääminen ja julkisselvitykseen siirtyminen on siis konkurssiasiamiehen päätöksestä tapahtuva toimi. Konkurssiasiamies on siis erillinen viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa konkurssipesien hallintoa. Jos konkurssiasiamies havaitsee tarpeen siirtyä julkisselvitykseen, tapahtuu julkisselvitys pääsääntöisesti konkurssiasiamiehen varoilla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa