Minilex - Lakipuhelin

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa sakkorangaistukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patentinhakijalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus antaa hakemastaan patentista tietoja niille ulkopuolisille tahoille, jotka tietoja pyytävät. Samoin hänellä voi myös olla velvollisuus antaa toisille hakijoille tietoja hakemuksestaan, joka ei ole vielä tullut julkiseksi. Tämän patentinhakijan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa. Joka tahallaan tai tuottamuksesta, joka ei ole vähäinen, laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa rangaistaan sakolla. Tietojen antamatta jättäminen on siis sanktioitu. Sakkorangaistus voidaan siis tuomita, jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään kokonaan tai osittain. Edellytyksenä on, että tiedot on jätetty antamatta tahallaan tai tuottamuksesta. Toiseksi rangaistavaa on väärien tietojen antaminen. Myös väärien tietojen antamisesta voidaan tuomita ainoastaan sakkorangaistukseen. Kovemmat rangaistukset voivat kuitenkin olla mahdollisia, jos teko samalla täyttää jonkun muun rikoksen tunnusmerkistön. Molemmat teot ovat asianomistajarikoksia. Tämä merkitsee sitä, että asianomistaja saa itse päättää, nostetaanko asiassa rikossyytettä vai ei. Virallinen syyttäjä ei voi nostaa syytettä, jos asianomistaja ei niin halua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa