Minilex - Lakipuhelin

Helsingin käräjäoikeus tutkii patenttiasiat asiantuntijoiden avustuksella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähes kaikki patenttiasiat käsitellään markkinaoikeudessa riippumatta vastaaja tai kantajan kotipaikasta tai muista tapauksen yksityiskohdista. Aikaisemmin patenttiasiat oli keskitetty Helsingin käräjäoikeuteen, mutta tuomioistuinlain muutoksella patenttiasiat siirrettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus toimii Helsingissä.

Vaikka juttujen keskittäminen markkinaoikeuteen voi tuntua muualla asuvista asianosaisista vaivalloiselta, käytännössä markkinaoikeuden asiantuntemuksesta vaikeissa patenttiasioissa on osapuolille paljon etua. Markkinaoikeus on laillinen tuomioistuin muun muassa asioissa, jotka koskevat parempaa oikeutta patentoituun keksintöön, patentin mitättömyyttä, patentin siirtämistä sekä pakkoluvan myöntämistä tai sen ehtojen muuttamista tai pakkoluvan kumoamista. Samoin esimerkiksi patentinloukkaukset, patenttia koskevat vahvistuskanteet sekä patentin loukkauksiin liittyvät korvauskanteet käsitellään Markkinaoikeudessa.

Näiden kansallista patenttia koskevien asioiden lisäksimarkkinaoikeus käsittelee eurooppapatenttiasiat. Edellytyksenä tällaisen asian käsittelylle markkinaoikeudessa on, että vastaajalla on kotipaikka Suomessa tai että kantajalla on kotipaikka Suomessa eikä vastaajalla ole kotipaikkaa Euroopan patenttisopimukseen kuuluvassa valtiossa. Asia käsitellään markkinaoikeudessa myös, jos riidan osapuolet ovat sopineet, että markkinaoikeus on toimivaltainen tuomioistuin asiassa. Eurooppapatenttia koskevaa riitaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi markkinaoikeudessa, jos sama riitakysymys samojen osapuolten välillä on vireillä toisen Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltion tuomioistuimessa. Jos tämän ulkomaisen tuomioistuimen toimivalta on kiistetty, markkinaoikeuden on lykättävä asian käsittelyä, kunnes kysymys toimivallasta on ulkomaisessa tuomioistuimessa lainvoimaisesti ratkaistu.

Markkinaoikeus varmistaa asiantuntijuutensa asiantuntijoilla. Käsitellessään patenttia koskevia asioita markkinaoikeus käyttää apunaan teknillisen alan asiantuntijoita, jotka antavat oikeudelle lausuntoja heille tehdyistä kysymyksistä. Myös asiantuntijat voivat tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille.

Valtioneuvosto määrää markkinaoikeuteen riittävän määrän asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäsenen toimikausi on neljä vuotta. Asiantuntijoille maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio sekä korvaus matkakustannuksista. Patentin mitättömäksi julistamista koskevissa asioissa tuomioistuin hankkii lisäksi patenttiviranomaisen lausunnon. Lausunto voidaan hankkia myös muissa tapauksissa, jos tuomioistuin pitää sitä aiheellisena.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa