Minilex - Lakipuhelin

Etuoikeus aikaistaa patenttihakemuksen tekopäivää

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntö patenttia myönnettäessä on, että keksinnön on oltava uusi ja erilainen kuin aiemmin tunnetuksi tulleet keksinnöt. Uutuusarvioinnissa ratkaisevana ajankohtana on patenttihakemuksen tekohetki. Lähtökohtaisesti patenttia katsotaan haetuksi silloin, kun hakemus on tehty Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hakemuksentekopäivällä on keskeinen merkitys monien eri määräaikojen laskemisessa. Edellä sanotusta poiketen hakemuksen tekopäiväksi voidaan katsoa aiemmin tehdyn hakemuksen tekopäivä. Hakija voi pyytää rekisteriviranomaiselta, että patenttihakemus, jonka tarkoittama keksintö on esitetty patenttia, keksijäntodistusta tai hyödyllisyysmallisuojaa koskevassa hakemuksessa, on katsottava tehdyksi samanaikaisesti aikaisemman hakemuksen kanssa. Etuoikeus tarkoittaa siis hakijan tiettyä keksintöä koskevan ensihakemuksen tekemispäivästä alkavaa oikeutta saada keksintöön patentti kaikkiin muihin myöhemmin hakeviin nähden. Etuoikeutta voi siis käyttää hyväksi patentin hakemisessa siten, että ensin tehdään hakemus jossain maassa ja vuoden kuluessa hakemukset muussa maassa tai milloin patenttia haetaan useassa valtiossa, kaikissa muissa maissa, ja näissä myöhemmissä hakemuksissa pyydetään etuoikeutta ensimmäisestä hakemuksesta. Ehtona etuoikeuden saamiselle on, että aiempi hakemus on tehty edeltävän 12 kuukauden aikana Suomessa, Pariisin yleissopimukseen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liittyneessä toisessa valtiossa tai toisella alueella. Etuoikeus ei myöskään sammu, vaikka ensihakemus peruuntuisi tai jäisi sillensä kyseisenä etuoikeusaikana. Kun rekisteriviranomainen on antanut hakemukselle tekemispäivän, etuoikeusvuosi alkaa siitä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa