Minilex - Lakipuhelin

Epäselvyys patenttisuojan laajuudesta ratkaistaan vahvistustuomiolla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patenttisuojan laajuus ei ole aina yksiselitteinen ja selvä asia. Yksittäistapauksissa suojan laajuus voi olla hyvin tulkinnanvarainen kysymys, josta tietyn riidan, asian tai sopimuksen osapuolet eivät ole yksimielisiä. Vaikeat ja riitaisat tapaukset voidaankin viime kädessä ratkaista tuomioistuimessa vahvistusoikeudenkäynnissä. Oikeus ajaa vahvistuskannetta on patentinhaltijan lisäksi sekä käyttö- tai pakkoluvan haltijalla. Vahvistusoikeudenkäynti saa alkunsa, kun tuomioistuimessa nostetaan vahvistuskanne. Kanteen tarkoituksena on selvittää, onko kantajalla patentin perusteella suoja toista vastaan, jos asiassa ilmenee epäselvyyttä ja siitä aiheutuu hänelle haittaa. Kanteen nostamisen edellytyksenä siis on, että epäselvästä tilanteesta aiheutuu kantajalle haittaa. Epäselvä tilanne ei yksinään anna syytä käyttää tuomioistuinlaitoksen resursseja, vaan epäselvyyden on käytännössä oltava kantajan suhteen jollain tapaa haitallista. Haitan ei tarvitse olla erityisen olennaista, mutta sen on oltava todellista. Teoreettinen haitta, jota ei käytännössä ole syntynyt, ei riitä syyksi viedä asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ratkaisussaan tuomioistuin vahvistaa, kuinka laajalle patenttisuoja ulottuu kyseisessä epäselvässä yksittäistapauksessa. Vaikka kulloinenkin tuomio ulottuu vain kyseessä olevaan tapaukseen kerrallaan, tuomioilla voi käytännössä olla merkitystä tulevaisuudessa vastaavanlaisia tapauksia arvioitaessa. Joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa teollista toimintaa, voi samoilla ehdoilla ajaa patentinhaltijaa vastaan vahvistuskannetta siitä, onko patentin johdosta este olemassa sanotulle toiminnalle. Jos vahvistuskanneasiassa tehdään väite patentin mitättömyydestä, tuomioistuin voi vastaajan vaatimuksesta lykätä asian käsittelyn tai ratkaisemisen siihen saakka, kunnes patentin mitättömäksi julistamista koskeva kanne on lopullisesti ratkaistu. Jollei kannetta ole pantu vireille, tuomioistuimen on jutun lykätessään asetettava vastaajalle määräaika, jonka kuluessa kanne on pantava vireille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa