Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön vähentämisen toimittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintö otetaan perinnönjaossa huomioon yleensä siten, että sen arvo lisätään laskennallisesti pesän säästöön ja perinnönjako toimitetaan tämän laskennallisen pesän säästön mukaan. Perintö jaetaan siten aivan kuin ennakkoperinnön arvo yhä olisi jäämistössä. Lisäksi ennakkoperinnön arvo vähennetään sen saajan perintöosuudesta. Jollei ennakkoperintöä voida kokonaan vähentää saajansa perintöosasta, vähennetään niin paljon kuin voidaan. Tämä tulee kysymykseen tilanteissa, joissa ennakkoperinnön määrä on suurempi kuin sen saajalle kuuluvan perintöosan määrä.

Jos perillisen saama ennakkoperintö ja hänen perintöosansa ovat saman suuruiset, hän ei saa enää varsinaisessa perinnönjaossa mitään. Perillisen katsotaan tällöin saaneen koko perintöosansa ennakkoperintönä. Jos taas ennakkoperinnön määrä on pienempi kuin perintöosuus, perillinen saa osakseen näiden erotuksen. Muiden perillisten kohdalla perinnönjako suoritetaan normaalin kaavan mukaan. Mikäli ennakkoperinnön määrä on suurempi kuin perintöosa, perillisen ei tarvitse pääsääntöisesti palauttaa ylimenevää osaa jäämistöön. Muiden perillisten perintöosia joudutaankin tällaisessa tilanteessa vähentämään. Perittävä voi kuitenkin määrätä, että ennakon saajan on palautettava ylimenevä osa, ja tällaista määräystä on noudatettava.

Vähennystä tehtäessä ennakkoperinnön arvoksi katsotaan se arvo, mikä sillä oli, kun saaja sen vastaanotti. Lain mukaan vastaanottohetken mukaisesta arvosta voidaan kuitenkin poiketa, jos asianhaaroista muuta johtuu. Säännös mahdollistaa siis kohtuullistamisen tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella.

Jos ennakkoperintöä saanut perillinen kuolee ennen perinnön antajaa, ennakko tulee vähentää hänen jälkeläistensä perintöosista. Joskus tilanne voi vaatia, että perintö jaetaan eri sukuhaarojen kesken. Jos johonkin haaraan kuuluva perillinen on saanut ennakkoperintöä ja on sittemmin kuollut rintaperillisiä jättämättä ennen perittävää, on hänen saamansa ennakkoperintö vähennettävä muiden samaan haaraan kuuluvien perintöosista. Tämä johtuu siitä, että ennakkoperinnön saaneelta vainajalta ei ole jäänyt jälkeensä rintaperillistä, joka saisi tulla hänen sijaansa perinnön saajana. Samaan sukuhaaraan kuuluvat eivät kuitenkaan voi saada pienempää perintöosaa kuin tilanteessa, jossa ennakkoperinnön saaja olisi ollut elossa.

Ennakkoperinnön vähentäminen ei ole aivan yksinkertainen asia. Se tulee kuitenkin hoitaa tarkasti ja asianmukaisesti. Tämän vuoksi onkin hyvä turvautua tarvittaessa lakimiehen apuun. Lakipuhelimeen soittamalla saat asiantuntevia neuvoja lakimieheltä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa