Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön vähentäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintö, joka on annettu rintaperilliselle ennen perittävän kuolemaa, tulee vähentää saajansa perintöosuudesta, ellei toisin ole määrätty tai tarkoitettu. Tarkoitusta arvioidaan olosuhteiden perusteella. Rintaperillisen saama ennakkoperintö oletetaan näin ollen automaattisesti vähennettäväksi saajansa perintöosuudesta. Jos ennakkoperinnön saaja on muu perillinen kuin rintaperillinen, tehdään vähennys vain, jos niin on määrätty tai olosuhteiden perusteella voidaan katsoa niin tarkoitetun. Muulle kuin rintaperilliselle annettua lahjaa ei siis automaattisesti oleteta ennakkoperinnöksi. Pääsääntönä myöskin on, että sellaisen tavanomaisen lahjan johdosta, jonka arvo ei ole epäsuhteessa antajansa oloihin, ei tehdä vähennystä edes rintaperillisen perintöosuudesta.

Kun puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle on annettu ennakkoperintöä jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, tulee ennakkoperinnön arvo vähentää ensin kuolleelta puolisolta tulleesta perinnöstä.  Ennakkoperinnön arvo voi olla niin suuri, että sitä ei kokonaan voida vähentää ensin kuolleen puolison jälkeensä jättämästä perinnöstä. Tällöin jäljelle jäänyt osa tulee vähentää myöhemmin kuolleelta puolisolta jääneestä perinnöstä. Rintaperillistä koskeva sääntely koskee myös ottolasta tai tämän jälkeläistä. Niissä tapauksissa, joissa ennakkoperintöä saanut perillinen on kuollut ennen perittävää, on ennakko vähennettävä hänen jälkeläistensä perintöosista.

Lapsipuolelle tai hänen rintaperilliselleen annettu ennakko avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta tulee vähentää sen puolison perinnöstä, jonka perillinen saaja on. Näin menetellään, ellei muuta ei ole määrätty tai voida olosuhteiden perusteella katsoa tarkoitetun.

Kun ennakkoperintö vähennetään perillisen perintöosuudesta, omaisuudelle on annettava pääsääntöisesti se arvo, joka sillä oli, kun perillinen sen vastaanotti. Jos kaikkea sitä, mitä perillinen on saanut ennakkoperintönä, ei voida vähentää hänen perintöosastaan, perillinen ei ole velvollinen palauttamaan erotusta. Perittävä voi kuitenkin ennakkoperintöä antaessaan määrätä, että perillinen on velvollinen palauttamaan ennakkoperinnön arvon ja perintöosuuden välisen erotuksen, ja tällaista määräystä on noudatettava.

Ennakkoperinnön vähentämiseen liittyvät seikat saattavat olla monimutkaisia ja hankalia. Niissä kannattaakin usein kääntyä lakimiehen puoleen. Lakipuhelimeen soittamalla voit saada asiantuntevia neuvoja lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa