Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön käsite ja merkitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä vielä eläessään lahjoittaa perilliselleen. Ennakkoperintö on jäämistöoikeudellisesti tärkeä käsite, sillä se vaikuttaa lakiosan ja perintöosan suuruuteen perintöä jaettaessa. Perillisten vaatimuksesta ennakkoperintö voidaan vähentää sen saajan perintöosuudesta. Ennakkoperinnölle on tällöin annettava se arvo, joka sillä oli, kun saaja sen vastaanotti, ellei erityisistä seikoista muuta johdu. 

Ennakkoperintönä on lain mukaan pidettävä lahjaa, jonka perittävä on eläessään antanut rintaperilliselleen, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteiden perusteella katsottava tarkoitetun. Rintaperillisellä tarkoitetaan vainajan lapsia ja heidän lapsiaan. Lisäksi kaikkia ennakkoperintöä koskevia sääntöjä, jotka liittyvät rintaperilliseen, on sovellettava myös perittävän ottolapseen tai tämän jälkeläiseen. Perillisen katsotaan saavan ennakkoperinnöllä osan perinnöstään etukäteen. Tämän vuoksi ennakkoperinnön suuruus on vähennettävä saajansa perintöosuudesta. 

Ennakkoperinnöllä voi olla vaikutuksia myös tilanteessa, jossa leski on hallinnut kuolleen puolisonsa jäämistöä jakamattomana. Lesken kuoltua voidaan joutua arvioimaan hänen antamiensa lahjojen vaikutusta jäämistön suuruuteen. Ensin kuolleen puolison perilliset ovat oikeutettuja saamaan lesken kuolinpesältä vastiketta, mikäli lesken omaisuus ja tätä kautta ensiksi kuolleen puolison jäämistön suuruus on vähentynyt tuntuvasti lesken antamien ennakkoperintöjen tai muiden lahjoitusten vuoksi.

Vanhempien lapsensa elättämiseen, koulutukseen tai kasvatukseen käyttämiä tavanomaisia varoja ei tule lähtökohtaisesti pitää ennakkoperintönä eikä siten myöskään vähentää lapsen perintöosasta. Vähennys lapsen perintöosuudesta saattaa kuitenkin olla perusteltu, mikäli lapsen kouluttamiseen on laitettu erityisiä kustannuksia suhteessa perheen oloihin. Tällainen tilanne saattaa olla käsillä esimerkiksi, jos lapselle on kustannettu erityisen kallis koulutus ulkomailla. Tällöinkin vähennys lapsen perintöosuudesta tulisi mitoittaa olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi. Edellä mainituista säännöistä huolimatta perittävä voi toki myös nimenomaisesti määrätä testamentissa, että lapsen elatukseen ja koulutukseen laitetut kustannukset on vähennettävä tämän perinnöstä. Tätä määräystä tulee noudattaa, mikäli sitä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisena.

Perintöosan vähennystä ei myöskään voi aiheuttaa tavanomainen lahja, joka ei ole epäsuhteessa antajansa oloihin. Tavanomaisen lahjan käsite on tulkinnanvarainen, ja lahjan luonnetta tuleekin aina tarkastella tapauskohtaisesti, antajan ja saajan olosuhteet huomioonottaen. Tavallisina lahjoina voidaan pitää esimerkiksi syntymäpäivälahjoja tai muita taloudellisia avustuksia, jotka eivät ole erityisen arvokkaita antajansa taloudelliset olot huomioon ottaen. Ennakkoperintöä koskevat tulkintakysymykset saattavat olla monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia. Jotta ennakkoperintöä koskevat asiat tulevat asianmukaisesti ja varmasti oikein hoidetuksi, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa