Minilex - Lakipuhelin

Aiheeton keskeyttämismääräys johtaa korvausvelvollisuuteen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuin voi patentinhaltijan vaatimuksesta antaa keskeyttämismääräyksen, jolla tuomioistuin keskeyttää väitetyn patenttia loukkaavan teon. Koska keskeyttämismääräys annetaan jo ennen kuin loukkausta on tarkemmin tutkittu, sen antaminen voi jälkeenpäin osoittautua aiheettomaksi tuomioistuimen todetessa, ettei patenttiloukkausta ole lainkaan tapahtunut. Jotta turhilta määräyksiltä vältyttäisiin ja jotta patentin haltija ei vaatisi keskeyttämismääräystä liian heppoisin perustein, määräystä vaatineelle patentinhaltijalle on asetettu korvausvelvollisuus. Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut. Korvausvelvollisuus astuu voimaan, jos kieltokanne hylätään tai jätetään tutkimatta, jos kantaja peruuttaa kanteensa tai ei saavu tuomioistuimeen tai jos keskeyttämismääräys peruutetaan tai raukeaa. Hyvin epäselvässä tilanteessa, jossa korvausvelvollisuus voisi muodostua suureksi, keskeyttämismääräyksen hakeminen on luonnollisesti suurempi riski kuin jos loukkaus olisi selvä. Korvaus maksetaan sille, jolle keskeyttämismääräys on annettu. Milloin väitetty loukkaaja ei ole ollut keskeyttämismääräyksen kohteena ja asiasta on aiheutunut myös hänelle kustannuksia, nämäkin kustannukset on korvattava. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos patentti on kumottu tai julistettu mitättömäksi lainvoimaisella tuomiolla, eli tuomiolla, josta ei enää voi hakea muutosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa