Minilex - Lakipuhelin

Ulosmittauskielto - KKO:2013:3


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosottokaari
    Ulosmittaus
    Ulosmittauskielto

Ratkaisussa KKO:2013:3 käsiteltiin ulosmittauskieltoa. Tapauksessa kuntayhtymä oli maksanut hoitopalkkiota omaishoitajalle. Tämä palkkio oli otettu huomioon ulosmittauksessa. A valitti käräjäoikeuteen asiasta ja vaati, että ulosmittaus kumotaan siltä osin kuin siinä oli otettu huomioon hoitopalkkion määrä. Käräjäoikeus ei muuttanut ulosottoviraston päätöstä. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden päätöksen.

KKO:n tuli ratkaista, kuuluuko hoitopalkkio sellaisiin ulosottokaaressa mainittuihin avustuksiin tai kustannusten korvauksiin, joita ei saa ulosmitata. KKO:n mukaan omaishoidon hoitopalkkio on tulona ulosmittauskelpoinen, koska omaishoidon tukea koskevan lain esitöihin on kirjattu, että omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ei ole sosiaalinen etuus vaan korvaus omaishoitoon oikeutetun hyväksi tehdystä hoitotyöstä, joka lähinnä rinnastuu työstä maksettavaan palkkaan. Lisäksi ulosmittauskielto koskee vain sellaisia avustuksia ja kustannusten korvauksia, jotka on myönnetty sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen. Rajauksen perusteella hoitopalkkio ei kuulu ulosmittauskiellon soveltamisalaan.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »