Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen ennen perunkirjoitusta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön ja näin vetäytyä perimysjärjestyksestä. Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu aikarajaa. Mikäli se tehdään ennen perunkirjoitusta, joka täytyy toimittaa kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta, voi se olla joko 1) ns. ennakkoluopumista eli ennen perittävän kuolemaa, ts. hänen eläessään tapahtuvaa tai 2) ns. jälkiluopumista, joka tapahtuu perittävän kuoltua. Ennakkoluopuminen tehdään kirjallisesti perittävälle, jälkiluopuminen kirjallisesti esim. kuolinpesälle.

Vaikka perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu tiukkaa aikarajaa, on rajoittavana tekijänä kuitenkin se, että se ei ole mahdollista enää sen jälkeen, kun perillinen tai testamentinsaaja on ryhtynyt perintöön eli sellaisiin toimiin, että heidän voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtymistä on perinnön vastaanottaminen sekä ilmoitus halukkuudesta ottaa se vastaan. Lakisääteisiin velvoitteisiin ryhtyminen, kuten perunkirjoitukseen osallistuminen, ei ole perintöön ryhtymistä, mikä ilmenee mm. tapauksista KKO 1985 II 113 ja KKO 2003:95. Näin ollen perinnöstä luopumista ei ole mitenkään välttämätöntä tehdä ennen perunkirjoitusta.

Perinnöstä voi luopua myös perunkirjoituksessa, mutta järkevää se on tehdä ennen perunkirjoitusta ja itse asiassa mahdollisimma aikaisin, jos perinnön saajaa uhkaa velkojien vaatimukset mm. ulosoton tai konkurssin myötä. Nimittäin jos perillinen on luopunut perinnöstä ennen kuin ulosottomies on tehnyt ulosmittauspäätöksen, sitoo se velallisia eivätkä he pääse perintöomaisuuteen käsiksi, vaan se menee sijaantuloperillisille. Konkurssin ollessa kyseessä, on luopuminen tehokas, mikäli se tapahtuu ennen konkurssin alkua tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon konkurssista. Jos siis velkojia on, kannattaa perillisen ryhtyä kilpajuoksuun velkojia vastaan eikä odottaa sitä, että luopuu perinnöstä ”kätevästi” perunkirjoitustilaisuudessa, vaan jo ennen sitä, jotta ehtii tehdä sen ennen velkojien mahdollisia vastatoimia ja näin saada perinnön heidän ulottumattomiin.

Jotta muotomääräykset tulee täytettyä ja perinnöstä luopuminen tapahtuu tehokkaasti ilman veroseuraamuksia, kannattaa tutkia muita Minilex-artikkeleita “Lakitieto”-osuudesta ja tarvittaessa kääntyä lakimiehemme puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa