Minilex - Lakipuhelin

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoajan pidentäminen - KKO:1999:125

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • yhdyskuntapalvelu

Tapauksessa oli kyse siitä, tuliko yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoaikaa pidentää, kun tuomittu ei ollut voinut aloittaa yhdyskuntapalvelua sairautensa takia.

A oli tuomittu käräjäoikeudessa vankeusrangaistukseen, jonka sijasta A:lle oli määrätty 90 tuntia yhdyskuntapalvelua. A kuitenkin sairastui vakavasti eikä kyennyt suorittamaan yhdyskuntapalveluaan. Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoajan päätyttyä kriminaalihuoltoyhdistys oli ilmoittanut syyttäjälle, että A:n yhdyskuntapalvelurangaistusta ei ollut voitu aloittaa A:n sairauden takia.

Syyttäjä vaati yhdyskuntapalvelurangaistuksen muuttamista ehdottomaksi vankeudeksi. Käräjäoikeus katsoi, ettei täytäntöönpanoajan pidentäminen tämänkaltaisessa tilanteessa vastannut yhdyskuntapalvelusta annetun lain tarkoitusta. Käräjäoikeus muunsi A:n yhdyskuntapalvelurangaistuksen 4 kuukaudeksi vankeutta. A valitti hovioikeuteen ja vaati yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoajan jatkamista.

Hovioikeus totesi, että yhdyskuntapalvelu tulee suorittaa yhden vuoden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta, ellei Kriminaalihuoltoyhdistys tai tuomioistuin pidennä suoritusaikaa. Hovioikeuden mukaan ei ollut esitetty mitään syytä olettaa, että A kykenisi suorittamaan rangaistuksen yhdyskuntapalveluna sairasloman jälkeen. Hovioikeus muunsi suorittamatta olevat 90 tuntia yhdyskuntapalvelua 3 kuukaudeksi vankeutta, eikä muuttanut muuten käräjäoikeuden tuomiota. A valitti ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.

Korkein oikeus totesi, että tuolloin voimassa olleen yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano on aloitettava viipymättä, ja palvelu on suoritettava loppuun vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Lain 9 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi kuitenkin pidentää palvelun täytäntöönpanoaikaa.

Korkein oikeus huomautti, että yhdyskuntapalvelusta annetusta laista ei ilmene kuinka paljon tuomioistuin voi pidentää palvelun täytäntöönpanoaikaa, joten oikeus voi käyttää asiassa omaa harkintaansa. Lain 5 §:n 3 momentin mukaan yhdyskuntapalvelu kuitenkin raukeaa samoin kuin sitä vastaava vankeusrangaistus rikoslain 8 luvun mukaan. Korkein oikeus katsoi, että käsillä olevassa tapauksessa oli A:n sairauden vuoksi syytä pidentää täytäntöönpanoaikaa ja kumosi hovioikeuden ratkaisun ja pidensi yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoaikaa.

Oikeudellinen erimielisyys korkeimman oikeuden ja alempien oikeusasteiden välillä koski siis sitä, onko pitkäaikainen sairaus riittävä syy yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoajan pidentämiselle. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa