Minilex - Lakipuhelin

Syyteoikeuden vanhentuminen - KKO:2013:43

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kirjanpitorikos
    Syyteoikeus
    Syyteoikeuden vanhentuminen
    Liiketoimintakielto

Tapauksessa oli kyse syyteoikeuden vanhentumisesta kirjanpitorikosten kohdalla. Korkein oikeus myös tarkasteli sitä, milloin liiketoimintakieltoa koskeva vaatimus vanhentuu rikosasian yhteydessä.

A oli tuomittu hovioikeudessa kahdesta kirjanpitorikoksesta sekä törkeästä velallisen epärehellisyydestä 7 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi A oli määrätty kolmen vuoden liiketoimintakieltoon. A haki valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta ja vaati, että kirjanpitorikoksia koskevat syytekohdat hylätään vanhentuneina ja liiketoimintakielto kumotaan tai sen kestoa lyhennetään.

Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, onko syyteoikeus vanhentunut kirjanpitorikosten osalta ja miten liiketoimintakieltoa tuli arvioida.

Rikoslain mukaan syyteoikeus alkaa vanhentua, kun laiminlyöty teko olisi viimeistään tullut tehdä. Kirjanpitorikoksesta on säädetty rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta, jolloin syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa. Syyteoikeuden vanhentuminen katkeaa, kun syytettävälle on laillisesti annettu haaste tiedoksi tai häntä vastaan on hänen henkilökohtaisesti oikeudenkäynnissä läsnä ollessaan tehty rangaistusvaatimus.

A oli kirjanpitorikoksissaan laiminlyönyt tilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden. Voimassa olleen kirjanpitolain mukaan tilinpäätös oli laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ensimmäisen kirjanpitorikoksen kohdalla tilinpäätös olisi tullut laatia viimeistään 30.6.2002 (tilikausi päättyi 31.3.2002) ja toisen kirjanpitorikoksen kohdalla 30.11.2002 (tilikausi päättyi 31.8.2002). Viiden vuoden vanhentumisaika lasketaan siis näistä päivistä, jolloin rikokset vanhenevat vastaavana kalenteripäivänä vuonna 2007. A:lle oli annettu haaste tiedoksi 28.4.2008, eli myöhässä. Korkein oikeus hylkäsi kirjanpitorikoksia koskevat syytteet vanhentuneina.

Liiketoimintakielto tulee siten myös kysymykseen ainoastaan A:n syyksi luetun törkeän velallisen epärehellisyyden johdosta, jonka tekoaika on päättynyt 14.3.2003. Liiketoimintakiellosta annetun lain mukaan liiketoimintakieltoa koskeva asia on pantava vireille viiden vuoden kuluessa liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen perusteena olevasta viimeisimmästä laiminlyönnistä tai rikollisesta teosta. Tämä määräaika on siten päättynyt 14.3.2008. Rikosasia A:n törkeää velallisen epärehellisyyttä koskevan asian osalta on tullut vireille käräjäoikeudessa 27.2.2008 ja haaste on annettu tiedoksi A:lle 28.4.2008.

Laissa ei ole säädetty siitä, katkeaako liiketoimintakiellon määräämistä koskevan vaatimuksen vanhentumisaika jo sillä, että asia tulee vireille tuomioistuimessa haastehakemuksen saapuessa käräjäoikeuden kansliaan, vai onko vaatimus annettava tiedoksi vastaajalle sanotun 5 vuoden määräajan kuluessa.

Korkein oikeus totesi, että liiketoimintakiellolla on sekä turvaamistoimenpiteisiin että rikosoikeudellisiin seuraamuksiin liittyviä piirteitä. Kun kieltovaatimuksen perusteena on rikos, kuten A:n tapauksessa, on yhteys rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin ilmeinen. Tämän vuoksi Korkein oikeus katsoo, että liiketoimintakieltovaatimuksen osalta on noudatettava samaa menettelyä kuin syyteoikeuden vanhentumista katkaistaessa. Vaatimus on siten annettava kieltoon vaaditulle tiedoksi ennen vanhentumisajan päättymistä. Vaatimus on annettu A:lle tiedoksi liian myöhään.

Lopputuloksena Korkein oikeus hylkäsi A:ta koskevat syytteet kirjanpitorikoksista vanhentuneina samoin kuin vaatimuksen A:n liiketoimintakieltoon määräämisestä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]