Minilex - Lakipuhelin

Yhdyskuntapalvelun muuntaminen vankeudeksi - KKO:2001:31

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • yhdyskuntapalvelu
    Muuntaminen vankeudeksi

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa A oli tuomittu ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun, jonka osalta suoritettavaan palvelusuunnitelman laatimiseen hänet oli velvoitettu saapumaan viimeistään 5.2. A oli soittanut Kriminaalihuoltoyhdistyksen aluetoimistoon 1.2, jolloin hänelle oli sovittu ajankohdaksi mainittuun toimenpiteeseen 3.2. Hän ei ollut saapunut tuolloin paikalle, mutta oli soittanut aluetoimistoon, jonka kanssa hän oli sopinut uudeksi ajankohdaksi 8.2. A ei ollut kuitenkaan saapunut paikalle tuolloinkaan eikä ollut tällä kertaa ollut myöskään yhteydessä aluetoimistoon asian osalta. Tapauksessa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, voitiinko A:lle tuomittu yhdyskuntapalvelu tässä tilanteessa muuttaa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi.

Yhdyskuntapalvelusta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan yhdyskuntapalveluun tuomittu rikkoo törkeästi palveluehtoja, jos hän ei aloita yhdyskuntapalvelun suorittamista. Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 §:n mukaan yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano aloitetaan niin, että ulosottomiehen on ilmoitettava yhdyskuntapalveluun tuomitulle päivä, jonka kuluessa tämän on viimeistään ilmoittauduttava yhdyskuntapalvelun toimeenpanosta vastaavassa Kriminaalihuoltoyhdistyksen aluetoimistossa palvelusuunnitelman laatimista varten.

Käräjäoikeus piti luotettavana aluetoimiston selvitystä siitä, ettei A ollut saapunut paikalle 8.2 eikä ollut ottanut yhteyttä aluetoimistoon tämän jälkeenkään, vaikka A itse kertoi ottaneensa aluetoimistoon yhteyttä määrätyn saapumispäivän jälkeen. Tällä perusteella käräjäoikeus katsoi A:n rikkoneen törkeästi yhdyskuntapalvelun palveluehtoja yhdyskuntapalvelusta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti ja muunsi A:n tuomion yhdyskuntapalvelusta 70 päiväksi vankeutta.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden asiassa antamaa tuomiota siitä huolimatta, että A väitti käyneensä aluetoimistossa ja soittaneensa sinne samalla jättäen yhteystietonsa virkailijalle hänelle määrätyn viimeisen saapumispäivämäärän jälkeen. 

Korkeimpaan oikeuteen toimittamassaan valituksessa A väitti käyneensä aluetoimistossa 9.2 jättäen sinne samalla yhteystietonsa, minkä toimistossa silloin työskennellyt virkailija kertoi muistavansa, muttei kertomuksensa mukaan muistanut tarkasti, milloin vierailu oli tapahtunut tai mitä sen yhteydessä oli sovittu. Korkein oikeus totesi tapausta arvioidessaan, että A:n oli tullut ymmärtää yhdyskuntapalvelun luonne ehdottoman vankeusrangaistuksen vaihtoehtoisena rangaistusmuotona, jonka suorittaminen edellytti A:lta hänen omaa motivoitumistaan ja sitoutumistaan. Korkeimman oikeuden mukaan tämän sitoutumiskyvyn osoittaminen tuli yhdyskuntapalvelun aloittamisen osalta kyseeseen nimenomaan siinä, että tuomittu saapuisi aluetoimistoon sovittuun määräpäivään mennessä palvelusuunnitelman laatimista varten. Edelleen korkein oikeus totesi palveluehtoja törkeästi rikotun silloin, kun yhdyskuntapalvelun suorittaminen ei onnistu tuomitun omasta syystä.

Edellä mainittujen näkökohtien pohjalta korkein oikeus totesi, että A oli jättänyt vailla laillista estettä saapumatta palvelusuunnitelman laatimistilaisuuteen hänelle varattuna määräpäivänä, minkä seurauksena yhdyskuntapalvelua ei luonnollisesti oltu voitu aloittaa. Kun tämä on kuvatulla tavalla johtunut A:n syystä, korkein oikeus katsoi A:n törkeästi rikkoneen yhdyskuntapalvelun palveluehtoja yhdyskuntapalvelusta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti. Korkeimman oikeuden mukaan A:n myöhemmällä vierailulla aluetoimistossa ei ollut tapauksessa merkitystä, sillä hän oli syyllistynyt edellä sanottuun menettelyyn jo ennen vierailua. Näin ollen korkein oikeus ei muuttanut alempien oikeusasteiden tuomioita tapauksessa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]