Minilex - Lakipuhelin

Rikosoikeudellinen vastuu ja 15 vuoden vastuuikäraja - KKO:2010:77

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Tuomion purkaminen rikosasiassa
    Rikosikeudellinen vastuu
    Vastuuikäraja

Korkeimman oikeuden tapauksessa 2010:77 oli kysymys siitä, oliko 15-vuotispäivänään rikoksen tehnyt täyttänyt rangaistusvastuun edellytyksenä olevan 15 vuoden vastuuikärajan.

Käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut laamanni pyysi Korkeimmalta oikeudelta käräjäoikeuden tuomion purkamista siltä osin kuin siinä oli luettu A:n syyksi nuorena henkilönä tehdyt rikokset. A oli tehnyt teot samana päivänä, jona hän oli täyttänyt 15 vuotta, mistä johtuen hän ei ollut teoista vielä rikosoikeudellisessa asemassa.

A oli täyttänyt 15 vuotta 23.6.2008, mikä oli sama päivä jona kyseessä olleet rikokset, varkauden yritys ja vahingonteko, olivat hänen syykseen luettu. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A näiden tekojen osalta täyttänyt rangaistusvastuun edellytyksinä olevan 15 vuoden vastuuikärajan. Vastuuikärajasta säädetään rikoslaissa, missä rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta. Periaatteessa vastuuikäraja voitaisiin siis määritellä tarkasti tekijän todellisen syntymähetken perusteella, mutta käytännössä syntymäajasta ei ole rikosasioissa saatavissa tarkempaa selvitystä kuin päivän tarkkuudella ilmoitettu syntymäaika, eikä tällaista selvitystä ole tarkoituksenmukaista edellyttää hankittavaksikaan.

Tapauksessa on Korkeimman oikeuden mukaan vastuuikärajan täyttymistä koskevaa säännöstä tulkittava vakiintuneen käytännön mukaisesti syytetyn eduksi. Kyseiset syytteet siis hylätään ja käräjäoikeuden tuomio puretaan tältä osin.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa