Minilex - Lakipuhelin

Rikoshyödyn menettäminen - KKO:2006:9

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Huumausainerikos
    Törkeä huumausainerikos
    Menettämisseuraamus
    Hyödyn menettäminen
    Laajennettu hyödyn menettäminen

Henkilö A oli pitänyt hallussaan heroiinia. Hallussapidon lisäksi A myi huumetta, jonka johdosta hänet tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta. Tuomitulta oli takavarikoitu rahaa noin 30 000 euron arvosta, minkä lisäksi A olit määrätty menettämään autonsa arvon valtiolle rikoksentekovälineenä, sekä rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä noin 18 000 euroa. Käräjäoikeus tuomitsi koko 30 000 euroa valtiolle menetetyksi laajennetun rikoshyödyn menettämisen perusteella. A valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen, erityisesti käräjäoikeuden määräämästä laajennetusta rikoshyödyn menettämisestä. A oli menettänyt omaisuutta käräjäoikeuden tuomion mukaan enemmän kuin rikoshyödyn katsottiin olevan. Hovioikeus totesi, että rikoslain mukaan esimerkiksi huumausainerikokseen syyllistyneeltä, omaisuus voidaan takavarikoida kokonaan, jos rikos on luonteeltaan sellainen, että sillä tavoiteltiin huomattavaa taloudellista hyötyä. Lisäksi on syytä olettaa, että omaisuus on kokonaan peräisin rikollisesta toiminnasta. A ei kyennyt osoittamaan, että takavarikoidusta rahasta edes osa olisi ollut peräisin muualta kuin huumekaupasta. Asiassa ei kuitenkaan oltu selvitetty syyttäjän toimesta, että rahat olisivat olleet rikoshyödyn ylittävin osin peräisin rikollisesta toiminnasta. Hovioikeus määräsi rahat palautettavaksi omistajalleen rikoshyödyn ylittävin osin. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli siitä, tuliko A:n menettää kaikki takavarikoidut rahat laajennetun rikoshyödyn perusteella vai ainoastaan rikoshyödyllä saatu osuus 18 000 euroa. Lisäksi A valitti auton arvon menettämisestä rikoksentekovälineenä.

Korkeimman oikeuden arvio poikkesi hovioikeuden arviosta laajennetun rikoshyödyn menettämisen osalta. Korkein oikeus katsoi, että asunnosta löytyneiden rahojen taustalla oli oltava rikollinen toiminta. A ei kyennyt osoittamaan rahojen alkuperää, joten kysymyksessä oli oltava huumekaupalla saatua varallisuutta. Koska kyseessä oli huumausainerikos, on rikos omiaan tuottamaan taloudellista hyötyä. Korkein oikeus tuomitsi kaikki A:lta takavarikoidut rahat menetetyiksi valtiolle laajennetun rikoshyödyn perusteella. Auton menettämisen osalta rikokseen käytetty väline voidaan takavarikoida. Koska auton arvon menettämistä valtiolle ei pidetty kohtuuttomana, hyväksyttiin auton arvon menettäminen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa