Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuksen mittaaminen törkeässä rattijuopumusessa - KKO:1999:87

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • rangaistuksen mittaaminen
    Törkeä rattijuopumus

Tapauksessa KKO 1999:87 käsiteltiin rangaistuksen mittaamista törkeässä rattijuopumuksessa. Tapauksessa pohdittiin erityisesti tuolloin voimassa olleen rikoslain 6 luvun 4 §:n soveltamista. Sittemmin rikoslakia on muutettu monin osin.  Asiaa käsiteltiin Kotkan käräjäoikeudessa, Kouvolan hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa

Käräjäoikeus oli katsonut, että A oli syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen kuljettamalla autoa aamuyöllä yleisellä tiellä lyhyen matkan veren alkoholipitoisuuden ollessa ainakin 2,07 promillea. Käräjäoikeus huomioi lieventävinä perusteina riidan A:n ja toisen henkilön välillä, vuorokaudenaja, ajomatkan lyhyyden sekä sen että vankeusrangaistukseen tuomitseminen olisi A:lle kohtuuton rangaistus suhteessa teon vakavuuteen, sillä se johtaisi todennäköisesti taksikuskina toimivan A:n toimiluvan menettämiseen ja elinkeinon vaarantumiseen. Käräjäoikeus tuomitsi A:n maksettavaksi 90 päiväsakkoa ja määräsi hänet ehdollista ajokieltoa. Syyttäjä valitti asiasta hovioikeuteen ja vaati A:n tuomitsemista ehdolliseen vankeuteen ja sakkoon.

Hovioikeuden mukaan vakiintuneen rangaistuskäytännön mukaan törkeästä rattijuopumuksesta oli tuomittava vankeusrangaistus, elleivät rikoksen poikkeukselliset olosuhteet puoltaneet sakkorangaistukseen tuomitsemista. Tällaisina perusteina ei ollut hovioikeuden mukaan pidettävä liikenneluvan menettämisen mahdollisuutta. Hovioikeus tuomitsi A:n 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä 40:een päiväsakkoon. A valitti asiasta korkeimpaan oikeuteen.

Korkein oikeus totesi, että rikoslain mukaan rangaistus on mitattava siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen. Rangaistusta mitattaessa on myös otettava huomioon rangaistuskäytännön yhtenäisyys, jotta vaatimus samanlaisiin rikoksiin syyllistyneiden yhdenvertaisesta kohtelusta toteutuu.

Rikoslain mukaan rangaistusta mitattaessa on otettava kohtuuden mukaan huomioon rikoksesta johtunut tai tuomiosta aiheutuva muu seuraus, jos se yhdessä samassa luvussa säänneltyjä perusteita soveltaen määrättävän rangaistuksen kanssa johtaisi rikoksen laatuun nähden kohtuuttomaan lopputulokseen.

Korkeimman oikeuden mukaan vakavuudeltaan törkeää rattijuopumusta vastaavasta rikoksesta on oikeuskäytännössä yleensä tuomittu ehdollista vankeutta. Korkeimman oikeuden mukaan A:n tekoon ei liittynyt sellaisia lieventäviä seikkoja, joiden vuoksi tulisi poiketa rangaistuskäytännöstä. Korkein oikeus katsoi, että se että tuomiosta voi olla seurauksena A:lle myönnetyn taksiluvan peruuttaminen johda poikkeuksellisen ankaraan lopputulokseen. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.

Vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön vetoamalla pyritään turvaamaan rangaistuskäytännön kansallinen yhtenäisyys. Jos samanlaisesta rikoksesta tuomittaisiin erilaisiin rangaistuksiin, olisi oikeusjärjestelmä epätasa-arvoinen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa