Minilex - Lakipuhelin

Rangaistuksen mittaaminen törkeässä huumausainerikoksessa - KKO:1999:89

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Törkeä huumausainerikos
    rangaistuksen mittaaminen
    Menettämisseuraamus

Tapaus käsitteli rangaistuksen mittaamista huumausaineeksi tarkoitetun hamppukasvin liiketoiminnallisessa viljelyssä. Asiaa käsiteltiin Riihimäen käräjäoikeudessa, Kouvolan hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

Käräjäoikeus otti tuomiossaan huomioon huumausaineen suuren määrän, viljelyn ammattimaisuuden ja rikoksella tavoiteltu suuren hyödyn sekä A:n pari vuotta aikaisemmin huumausainerikoksesta saaman tuomion. A tuomittiin 5 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä huumausainerikoksesta. Huumausaineen myynnistä saadut voitot määrättiin rikoksen tuottamana hyötynä valtiolle menetetyksi. A valitti asiasta hovioikeuteen.

A vaati hovioikeudessa, että hänen katsotaan syyllistyneen huumausainerikokseen törkeän huumausainerikoksen sijasta ja että syyte enemmälti hylätään tai rangaistusta ainakin alennetaan. A myös kiisti huumausainemäärän suuruuden ja vaati tuomion alentamista sen perusteella. Hovioikeus tutki asiaa ja totesi että huumausaineen määrä oli laskettu osittain virheellisesti. A:n tekoa oli hovioikeuden mukaan kuitenkin käräjäoikeuden mainitsemin perustein pidettävä törkeänä. Hovioikeus laski A:lle tuomitun vankeusrangaistuksen 4 vuoteen 9 kuukauteen. A valitti päätöksestä korkeimpaan oikeuteen.

Korkein oikeus hyväksyi hovioikeuden arvion A:n syyksi luettavasta huumausaineen määrästä. Korkein oikeus totesi, että rikoksen kohteena on ollut suuri määrä huumausainetta ja rikoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä. Huumausainerikos on myös toteutettu ammattimaisesti. Huumausainerikosta on tämän vuoksi kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Korkein oikeus katsoi, että A:n hallusta löytyneet rahat ovat luotettavasti osoitettu kuuluvan A:lle ja olevan peräisin humausaineviljelystä saaduista voitoista, jotka on tuomittava menetettäväksi valtiolle. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota. 

Tapauksessa jouduttiin käyttämään paljon vaivaa huumausaineen määrän ja arvon selvittämiseen. Huumausaineen valmistuksen ammattimaisuutta ja suunnitelmallisuutta pidettiin selvinä kaikissa oikeusasteissa, kuten myös sitä että ne, sekä aineen suuri määrä, osoittivat rikoksen olevan tekomuodoltaan törkeä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa