Minilex - Lakipuhelin

Pelivoittojen menettäminen valtiolle - KKO:2004:105

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Menettämisseuraamus
    Hyödyn menettäminen

Tapauksessa oli kyse siitä, olivatko kavaltamalla hankituilla pelitositteilla saadut pelivoitot katsottava rikoksella saaduksi taloudelliseksi hyödyksi, joka tuli tuomita valtiolle menetetyksi.

A oli anastanut työnantajayrityksensä varoja 120 000 markan arvosta tulostamalla pelitositteita Veikkauksen pelikoneesta ja jättänyt ne maksamatta kassaan tai tulouttamalla kassaan muita myyntejä veikkausmyynneiksi. Käräjäoikeus tuomitsi A:n ja tämän rikoskumppanit maksamaan vahingonkorvauksia sekä A:n menettämään valtiolle 40 000 markkaa, koska A:n rikoksella pelivoitoista saama taloudellinen hyöty arvioitiin tämän suuruiseksi.

Sekä A että virallinen syyttäjä valittivat ratkaisusta hovioikeuteen. A kiisti tositteilla pelaamisen lainvastaisuuden ja väitti rikoksen kohdistuneen vain työnantajaansa, eikä Veikkaus Oy:iin. Syyttäjä sen sijaan vaati menetettäväksi tuomittavaksi 100 000 markkaa.

Hovioikeus katsoi rikoksen tarkoitukseksi yksinomaan voittojen tavoittelun, minkä vuoksi pelivoitot oli katsottava rikoksen A:lle välittömästi tuottamaksi taloudelliseksi hyödyksi. Hovioikeus arvioi kuitenkin rikosken tuottaman hyödyn määrän euroissa, ja tuomitsi menetettäväksi 16 000 euroa.

A sai valitusluvan, minkä jälkeen hän valitti korkeimpaan oikeuteen, jossa hän vaati menettämisseuraamuksesta vapauttamista. Syyttäjä vaati valituksen hylkäämistä.

Korkein oikeus kiinnitti huomiota menettämisseuraamussäännöksen tarkoitukseen eli siihen, ettei rikoksentekijä saisi hyötyä taloudellisesti rikoksesta. Asiassa oli sovellettava tuomioistuimen mukaan tekohetkellä voimassa olutta menettämisseuraamussäännöstä eli rikoslain 2 luvun 16 §:n 1 momenttia. Korkein oikeus ilmaisi, kuten hovioikeus oli jo aiemmin todennut, että asiassa tuli kiinnittää huomiota rikoksen tarkoitukseen ja tekotapaan. Voitot olivat sen mukaan rikoksen välittömästi tuottamaa taloudellista hyötyä, joka tuli tuomita valtiolle. A tuomittiin menettämään saamansa pelivoitot sellaisenaan, eikä hovioikeuden tuomiota muutettu voittojen määrän osalta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa