Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiavustajan määräämisperusteet - KKO:1996:56

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Maksuton oikeudenkäynti
    oikeudenkäyntiavustaja

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa virallinen syyttäjä ja asianomistajana asiassa ollut A olivat vaatineet B:lle rangaistusta petoksesta ja maksuvälinepetoksesta, minkä lisäksi A vaati B:tä velvoitettavaksi suorittamaan sille vahingonkorvausta. B puolestaan kiisti syytteen, vaati sen hylkäämistä ja totesi jo suorittaneensa A:lle saatavat, joihin A:n vahingonkorvausvaatimus oli perustunut. Käräjäoikeus myönsi B:lle maksuttoman oikeudenkäynnin, muttei oikeudenkäyntiavustajaa. Oikeudenkäyntiavustajan määräämättä jättämistä käräjäoikeus perusteli sillä, että kyseessä oli yksinkertainen rikosasia, josta ei ollut odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta.

B valitti tämän osalta hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei päätynyt muuttamaan käräjäoikeuden ratkaisua asiassa. Korkeimmassa oikeudessa tulikin B:n valituksesta arvioitavaksi, olisiko B:lle tullut myöntää tapauksessa oikeudenkäyntiavustaja.

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan, jos maksuttoman oikeudenkäynnin saanut ei kykene ilman avustajaa asianmukaisesti valvomaan etuaan ja oikeuttaan asiassa, tuomioistuimen on määrättävä avustaja. Edelleen saman säännöksen 2 momentin 2 kohdan mukaan avustajaa ei saa määrätä yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai jossa muutoin odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian selvitettyyn tilaan nähden syytetyn oikeusturva ei edellytä avustajan määräämistä.

Korkeimman oikeuden mukaan asian käsittelyyn oli liittynyt sellaisia vaiheita ja kysymyksiä, jotka olisivat edellyttäneet oikeudenkäyntiavustajan määräämistä B:n avuksi. Näin ollen korkein oikeus katsoi, että B:n oikeusturva puolsi oikeudenkäyntiavustajan määräämistä, vaikka rikoksista, joista häntä oli syytetty ei ollutkaan odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko. Näin ollen korkein oikeus katsoi, ettei kyse ollut edellä mainitun maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesta yksinkertaisesta rikosasiasta ja kumosi hovioikeuden päätöksen oikeudenkäyntiavustajan määräämistä koskevin osin. Lisäksi korkein oikeus määräsi B:lle oikeudenkäyntiavustajan taannehtivasti eli alkaen jo käräjäoikeuden tekemästä asian käsittelystä.

 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa