Minilex - Lakipuhelin

Avustajan palkkio matka-ajalta ja matkakuluista - KKO:2009:74

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeusapu
    Avustajan palkkio

Hovioikeus toimitti sen ratkaistavaksi saatetussa rikosasiassa pääkäsittelyn Kuopiossa kolmena peräkkäisenä päivänä.  Pääkäsittely kesti ruokailu- ja muut tauot pois lukien yhteensä noin yhdeksän tuntia.  Yleistä oikeusapua saaneelle asianomistajalle oli määrätty oikeudenkäyntiavustaja.  Oikeudenkäyntiavustaja pyysi, että hänelle maksetaan valtion varoista korvausta 4 tunnin päivittäiseltä matka-ajalta palkkiona 400 euroa ja matkakulujen korvaus 330 kilometrin edestakaiselta matkalta jokaiselta päivältä erikseen.  Avustaja oli joutunut matkustaa päivittäin edestakaisen matkan Mikkelistä Kuopioon hovioikeuden istuntopaikalle.  Hovioikeus totesi, että päivittäinen matkustaminen ei ollut välttämätöntä, vaan pääkäsittelypäivien väliset yöt olisi pitänyt viettää Kuopiossa hotellissa.  Avustajalle korvattiin palkkio matka-ajalta yhden edestakaisen matkan osalta ja yhden edestakaisen matkan matkakulut, sekä kahden hotelliyöpymisen kustannuksia vastaavat kulut.  Oikeudenkäyntiavustaja valitti korkeimpaan oikeuteen.

Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, minkä perusteiden mukaisesti oikeudenkäyntiavustajana toimineelle A:lle maksetaan valtion varoista palkkio matka-ajalta ja korvaus matkakuluista hovioikeuden istuntoihin Kuopiossa.  Oikeusapulain mukaan yksityiselle avustajalle suoritetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta sekä korvaus kuluista.  Palkkioasetuksen mukaan avustajalle maksetaan palkkio muun muassa matkustamisesta oikeudenkäyntiin.  Korkein oikeus katsoo, että avustaja on ollut oikeutettu saamaan palkkion oikeudenkäyntiin matkustamisen aiheuttamasta ajanhukasta palkkioasetuksessa säädetyin edellytyksin.  Kun arvioidaan päivittäisen matkustamisen korvaamista, tulee ottaa huomioon istuntopäivien kesto sekä avustajan toimistossa hoidettavina olevat muut asiat, joiden takia päivittäinen matkustaminen on tarpeellista.  Asiassa istuntopäivät ovat olleet lyhyitä.  Istuntopäivien välillä tapahtunut matkustaminen on näissä olosuhteissa kohtuullista korvata.  A ei ole esittänyt mitään erityistä syytä palkkion maksamiseen yli kahdeksan tunnin ajalta, joten palkkioasetuksen mukaisesti A on oikeutettu palkkioon kahdeksalta tunnilta.  Matkakulut tulee myös korvata.  A:lle maksetaan valtion varoista hovioikeudessa maksettujen määrien lisäksi palkkioksi neljän tunnin matka-ajalta 400 euroa, korvaukseksi matkakuluista hovioikeuden maksamien majoituskulujen jälkeen jäävä 98,40 euroa ja arvonlisäveroa 109,65 euroa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa