Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:94

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntiasiamies
    Kelpoisuus
    Lupa oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen

Tapaus koskee laissa säädettyä niin kutsuttua lupalakimiesjärjestelmää. Tapauksessa varatuomari A, jolla oli ulosottovelkoja, oli hakenut lupaa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana toimimiseen. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta hykäsi hakemuksen perustellen päätöstään siihen, että velkaantuminen kokonaisuutena arvioiden ja sen kesto huomioon ottaen A oli muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön ja siten ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään. Hovioikeus päätyi käräjäoikeuden kanssa samaan lopputulokseen.

Korkeimman oikeuden mukaan A:n velkojen määrä lupaa haettaessa oli huomattava. Oikeudenkäyntiavustajan riippumattomuus saattaisi vaarantua seurauksena huomattavasta vekaantumisesta. Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeudella oli perusteet katsoa A:n olevan hakemaansa tehtävään ilmeisen sopimaton, eikä hovioikeus siten ole ylittänyt toimivaltaansa katsoessaan, ettei A täytä laissa määriteltyjä lupaedellytyksiä ja evätessään A:n lupahakemuksen. Korkein oikeus katsoi, että henkilö oli muuten kuin tilapäisesti maksukyvytön ja tämän johdosta ilmeisen sopimaton oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin. Tapauksessa äänestettiin korkeimmassa oikeudessa ja  eri mieltä ollut esittelijä katsoi A:n täyttäneen laissa säädetyt kelpoisuusedellytykset. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa