Minilex - Lakipuhelin

Menettämisseuraamus - KKO:2014:72

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Menettämisseuraamus
    Hyödyn menettäminen

Tapauksessa KKO 2014:72 oli kysymys siitä, voitiinko WinCapitan jäseniä velvoittaa menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Käräjäoikeus oli katsonut, että tällainen menettämisseuraamus voitiin tuomita. Vastaajat olivat valittaneet käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen, joka oli kumonnut käräjäoikeuden tuomion ja vapauttanut vastaajat suoritusvelvollisuudesta sillä perusteella, että syyttäjä ei ollut esittänyt selvitystä siitä, kuinka suuri osuus vastaajien saamista varoista oli seurausta rikoksen tuottamasta laittomasta hyödystä. Syyttäjä oli valittanut korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja jätti asian ratkaisun käräjäoikeuden tuomion varaan. Vastaajat velvoitettiin menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty, joka muodostui klubiin sijoitettujen ja klubista saatujen varojen erotuksesta. Korkeimman oikeuden mukaan se seikka, että vastaajat olivat uskoneet klubin harjoittavan laillista liiketoimintaa, ei poistanut tätä velvollisuutta. Korkein oikeus totesi lisäksi, että klubin toiminnassa oli tehty rikoksia ja että asiassa ei ollut tullut näytetyksi, että osa varoista olisi kertynyt laillisen liiketoiminnan tuotoista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa