Minilex - Lakipuhelin

KKO:2015:74 - Huumeiden myyntiin perustuneen velan määrän menettäminen valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Menettämisseuraamus
    Hyödyn menettäminen

A oli myynyt B:lle kokaiinia ja amfetamiinia. B ei ollut maksanut A:lle huumeita, vaan jäänyt niistä velkaa. Poliisi oli samana päivänä takavarikoinut huumeet B:n hallusta.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen. Lisäksi se tuomitsi A:n menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 3 330 euroa. Menettämisseuraamus perustui B:n huumevelan määrään. Käräjäoikeus katsoi, että huumevelka ei ollut virallisia menettelyjä käyttäen perittävissä. Tällainen velka ei häviä, vaikka ostaja menettäisikin huumausaineen, vaan se perittiin jossain vaiheessa. Niinpä A oli saanut velan määrän hyötyä.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

A valitti asiassa Korkeimpaan oikeuteen ja vaati, että hänet vapautetaan menettämisseuraamuksesta. Korkeimmassa oikeudessa oli siis kysymys siitä, oliko  huumausaineen myymisen yhteydessä syntynyt velka rikoslain mukaista rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä ja oliko tällaisen velan arvo tuomittava valtiolle menetetyksi. Perusteluissaan Korkein oikeus huomioi sekä kansallisen lainsäädännön että EU:n huumausaine- ja rikoshyötypuitepäätösten tulkinnan. Puitepäätösten osalta Korkein oikeus katsoi, ettei niistä voida johtaa sellaista tulkintaa, että huumevelka olisi valtiolle menetettävää rikoshyötyä. Kansallisen rikoslain tulkinnan osalta se totesi, että menetettäväksi on tuomittava ainoastaan todellinen nettohyöty. Menetetyksi tuomittavalla omaisuudella tulee olla raha-arvoa, joten jos kyseessä on velka, velkojalla tulee olla oikeusjärjestyksen mukainen todellinen mahdollisuus saada saatavalleen maksu. Laittomaan huumekauppaan perustuvaa velkaa ei voida periä oikeusteitse ja sellaisen periminen on aina oikeusjärjestyksen vastaista. Näillä perustein Korkein oikeus totesi, että B:n huumevelka A:lle, joka oli lainvastainen, oikeudellisesti sitomaton ja perimiskelvoton, ei ollut rikoslaissa tarkoitettua rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä. A:ta ei siten voitu tuomita menettämään valtiolle maksamatta jääneen rahasuorituksen arvoa. A vapautettiin tuomitusta menettämisseuraamuksesta.

Rastkaisu täsmentää taloudellisen hyödyn käsitettä liittyen menettämisseuraamuksiiin. Taloudelliseksi hyödyksi ei siis katsota saatavaa, joka on lainvastainen ja jota ei voida periä oikeusjärjestyksen mukaisesti.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa