Minilex - Lakipuhelin

Yksityshenkilön velkajärjestelyn aiheuttama perintäkielto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn tavoitteiden tehokas saavuttaminen edellyttää tapauskohtaista perusteellista suunnittelua. Jotta tämän suunnittelun toteutuminen voitaisiin menettelyn yhteydessä turvata tarpeeksi tehokkaasti, on laissa säädetty velalliseen ja velkojiin kohdistuvista kielloista. Näiden kieltojen noudattaminen johtaa eräänlaisen rauhoitusajan syntymiseen velkajärjestelyn alettua.

Tilanteen rauhoittaminen velkajärjestelyn alettua edellyttää velkajärjestelyvelallisen velkojien osalta sitä, että velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon piiriin kuuluvan velan (ks. Maksu- ja vakuudenasettamiskielto velkajärjestelyssä) perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Uusien perintätoimien lisäksi laki kieltää myös jo aloitettujen toimenpiteiden jatkamisen. Pääsääntöisesti perintäkiellon vastainen toimi on tehoton. Velkojien mahdollisuudet perintätoimiin maksuohjelman mukaisista suorituksista tulevat jälleen voimaan ohjelman vahvistamisen jälkeen.

Tuomioistuimen ennen velkajärjestelyn alkamista määräämä velallisen omaisuutta koskeva turvaamistoimi pysyy velkajärjestelyn alettua voimassa, ellei tuomioistuin toisin määrää.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »