Minilex - Lakipuhelin

Velkojan tiedonsaantioikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojalla on maksuohjelman toteutusvaiheessa oikeus tiettyjen velallista koskevan tietojen saamiseen. Tämän tiedonsaantioikeutensa turvin velkojan on mahdollista seurata ohjelman toteuttamista ja siihen vaikuttavien seikkojen kehitystä.

Velkojalla on maksuohjelman nojalla oikeus salassapitosäännösten estämättä saada veroviranomaiselta velkajärjestelyn kannalta tarpeelliset velallisen verotusta koskevat tiedot. Lisäksi velkojalla on oikeus työvoimaviranomaisen tietoihin siitä, onko velallinen ilmoittautunut työvoimatoimistoon, onko hänelle tarjottu työtä ja onko hän kieltäytynyt työstä.

Jos erityistä syytä ilmenee, myös ulosottoviranomainen voi maksuohjelman aikana selvittää velallisen taloudellista asemaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa