Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyssä velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyään vastaava maksuohjelma. Maksukyky tarkoittaa sen arvioimista, paljonko henkilöllä on tuloja ja omaisuutta, ja paljonko hänellä on välttämättömiä menoja.

 

Välttämättömät menot

Välttämättömiin menoihin katsotaan kuuluvan asumiskustannukset, elatusapumaksut sekä elinkustannukset. Lisäksi välttämättömiin menoihin voidaan laskea pakolliset henkilökohtaiset menot, kuten työmatkakulut tai päivähoitomaksut. Pakollisten menojen jälkeen lasketaan paljonko velalliselle jää niin sanotusti ylimääräistä rahaa, jota hän voi käyttää velkojen maksuun.

Lähtökohtaisesti maksuohjelmassa määrätään, että velallisen tulee käyttää kaikki ylimääräinen omaisuutensa velkojen maksuun.

 

Maksuaikataulu

Velkajärjestelyn maksuohjelma määrää, kuinka paljon ja missä aikataulussa velallinen maksaa velkojaan. Maksuohjelmalla siis järjestetään uudelleen velallisen ja velkojan väliset sopimussuhteet. Maksuohjelma voi sisältää myös määräyksiä velallisen omaisuudesta eli esimerkiksi määräyksiä siitä, mitä omaisuutta velallisen tulee myydä ja käyttää velkojen maksamiseen. Velallisen henkilökohtainen tilanne vaikuttaa siihen, kuinka pitkäksi aikaa maksuohjelma laaditaan. Tavallisesti maksuohjelman kesto on 3-5 vuotta.

 

Lisäsuoritusvelvollisuus

Velallinen on lisäsuoritusvelvollinen, jos hänen varallisuutensa tai tulonsa kasvavat maksuohjelman aikana. Velallisen on tilitettävä omat lisääntyneet tulot velkojille. Velkoja voi myös kääntyä tuomioistuimen puoleen ja pyytää tuomioistuinta vahvistamaan lisäsuoritukset, jos velallinen ei itse lisäsuorituksiin suostu.

 

Maksuohjelman muuttaminen ja raukeaminen

Tuomioistuin eli tässä yhteydessä käräjäoikeus voi tietyin edellytyksin muuttaa maksuohjelmaa joko velallisen omasta hakemuksesta tai velkojan hakemuksesta. Maksuohjelmaa voidaan muuttaa esimerkiksi, jos velallisen maksukyky on heikentynyt.

Vastaavasti tuomioistuin voi määrätä maksuohjelman raukeamaan velallisen tai velkojan hakemuksesta. Raukeamiseen syynä voi olla velallisen laiminlyönnit. Maksuohjelma voi myös raueta, jos maksuohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet velkajärjestelyn, jos ne olisivat olleet tiedossa velkajärjestelystä päätettäessä.

Varoitukset

- Jos maksuohjelma määrätään raukeamaan, velkojat voivat vaatia kaikkien velkojen maksua samoilla ehdoilla, joita velallisen olisi ollut noudatettava ilman velkajärjestelyä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa