Minilex - Lakipuhelin

Maksuohjelman malli

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maksuohjelmaan ei ole yksiselitteistä mallia, mutta laki sisältää tarkat säännökset, mitä tietoja maksuohjelmaan tulee sisällyttää.

Maksuohjelmasta tulee käydä ilmi

 1. velallisen varallisuus, jota ei ole muutettava rahaksi;
 2. varallisuuden rahaksimuutosta saadut tai saataviksi arvioidut tuotot sekä muut varallisuutta koskevat määräykset;
 3. velallisen tulot sekä arvio tulojen odotettavissa olevasta kehityksestä;
 4. velallisen välttämättömistä elinkustannuksista ja velallisen elatusvelvollisuudesta aiheutuvat menot sekä muut hänen taloudelliseen asemaansa vaikuttavat seikat;
 5. velallisen maksuvara kuukautta tai muuta sopivaa ajanjaksoa kohti laskettuna;
 6. toimenpiteet, joihin velallisen on ryhdyttävä maksukykynsä parantamiseksi;
 7. vakuusvelat ja vakuutena oleva omaisuus;
 8. vakuusvelkaosuus, velkajärjestelyn sisältö, maksuaikataulu ja maksuohjelman kesto vakuusvelkojen osalta;
 9. tavalliset velat ja niiden suorittamiseen käytettävä maksuvara ja varat;
 10. velkajärjestelyn sisältö, maksuaikataulu ja maksuohjelman kesto tavallisten velkojen osalta;
 11. määräykset 13 ja 18 §:ssä tarkoitetuista täytäntöönpanoa, virka-apua ja turvaamistoimia koskevista toimenpiteistä;
 12. lisäsuoritusvelvollisuuden perusteita ja täyttämistä koskevat määräykset;
 13. oikeudenkäyntikuluja sekä selvittäjän palkkiota ja kustannuksia koskevat ratkaisut.

Velallinen voi itse tehdä maksuohjelman, mutta maksuohjelma voidaan tehdä myös yhdessä velallisen kanssa talous- ja velkaneuvonnassa. Velallinen voi laatia ohjelman myös yhdessä avustajansa, esimerkiksi asianajajan kanssa tai yhdessä velkaneuvojan kanssa. Tuomioistuin voi myös määrätä asiaan selvittäjän, joka laatii ehdotuksen maksuohjelmaksi. Ottaen huomioon, että laki määrää suhteellisen tarkasti asioista, jotka maksuohjelmaan täytyy sisällyttää, olisi sen laatimisessa hyvä käyttää jonkinlaista asiantuntijaa apuna.

Lisätietoa maksuohjelman sisällöstä tai sen laatimisesta saat Minilexin Lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]