Minilex - Lakipuhelin

Yksityishenkilön velkajärjestelyn keinot


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velallisen maksukykyä vastaavan maksuohjelman toteuttamiseksi laki tarjoaa suhteellisen laajan valikoiman erilaisia keinoja. Velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen osalta voidaan muuttaa velkojen maksuaikatauluja ja alentaa maksamatta olevan velan määrää. Velan maksujen kohdistamiseen liittyen voidaan määrätä, että velallisen maksusuoritukset on pääsäännöstä poiketen luettava ensin velan pääoman ja vasta sen jälkeen luottokustannusten lyhennykseksi. Mahdollista on myös alentaa jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten maksuvelvollisuutta.

Pisimmälle vietynä keinona velallisen maksuvelvollisuus voidaan jopa poistaa kokonaan. Velkajärjestelyssä voidaan myös määrätä, että velka maksetaan kokonaan tai osaksi kertasuorituksena tätä tarkoitusta varten otettavalla uudella velalla. Tämä keino voi olla käyttökelpoinen silloin, kun velan luottokustannusten vuoksi siitä on paras päästä eroon nopeasti.

Velkajärjestelyn keinoja sovellettaessa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan velkaan on sovellettava velkojan kannalta lievintä keinoa, joka on riittävä velallisen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Velan määrän alentaminen ja maksuvelvollisuuden poistaminen kokonaan tulevat siten sovellettaviksi vasta viimesijaisina keinoina. Vakuusvelkojen osalta velkajärjestelyssä sovellettavat keinot ovat rajoitetummat.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa