Minilex - Lakipuhelin

Yksityishenkilön velkajärjestely ja maksuohjelma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä tuomioistuin vahvistaa velalliselle hänen maksukykyään vastaavan maksuohjelman. Tuomioistuimen vahvistama maksuohjelma korvaa alkuperäisen velan ehdot. Tämä tarkoittaa sitä, että velkojalla ei ole oikeutta vaatia maksuohjelmassa määrättyä suurempaa suoritusta velalliselta, jollei velallisen maksukyky ole maksuohjelman aikana parantunut lisäsuoritusten maksamiseen velvoittavalla tavalla. Jos velallinen on suorittanut maksuohjelman mukaiset määrät asianmukaisesti velkojille, velallinen vapautuu maksuvelvollisuudestaan, kun maksuohjelma päättyy. Velallinen saa siis loput velkansa anteeksi. Maksuohjelman päättymisestä huolimatta velallisen on suoritettava maksuohjelman mukaiset maksamatta jääneet erät.

Maksuohjelman pituus on lähtökohtaisesti kolme vuotta. Jos velallinen saa pitää omistusasuntonsa, maksuohjelma voi olla kolmea vuotta pidempikin. Maksuohjelma ei saa kestää kuitenkaan tavallisten velkojen osalta kymmentä vuotta pidempää aikaa. Jos velallisen maksuvelvollisuus on maksuohjelmassa poistettu kokonaan tai jos yksityishenkilön velkajärjestely on myönnetty esteestä huolimatta painavan syyn perusteella, on velkajärjestelyn kesto viisi vuotta. Jos velalliselta puuttuu maksukyky pysyvästi, maksuohjelman pituus voi olla lyhyempikin kuin kolme vuotta. Alarajaa maksuohjelman kestolle ei tällöin ole.

Jos velallinen laiminlyö maksuohjelman mukaiset suoritukset, voi tuomioistuin määrätä maksuohjelman raukeamaan. Jos maksuohjelma raukeaa, palaavat velkojen alkuperäiset ehdot voimaan. Velkojilla on tällöin oikeus vaatia velalliselta suoritusta veloistaan niiden ehtojen mukaan, joita ilman velkajärjestelyä olisi noudatettava. Velallisen kannattaakin pitää huolta siitä, että hän maksaa maksuohjelman mukaiset suoritukset ajallaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa