Minilex - Lakipuhelin

Voiko ennakkoperinnön toteuttaa omaisuutta myymällä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä on eläessään antanut perilliselleen. Ennakkoperintönä annettu omaisuus otetaan mukaan, kun perillisille tulevia arvomääräisiä perintöosuuksia lasketaan. Mikäli lahja annetaan muulle perilliselle kuin rintaperilliselle, huomioidaan se ennakkoperintönä vain, jos lahjanantaja on näin omaisuutta antaessaan määrännyt tai olosuhteiden perusteella voidaan katsoa näin tarkoitetun. Rintaperilliselle annettu lahja sen sijaan katsotaan ennakkoperinnöksi, ellei toisin ole määrätty tai ole katsottava tarkoitetun. Perittävä voi rintaperilliselleenkin lahjan antaessaan kuitenkin ilmoittaa, ettei kyse ole ennakkoperinnöstä. Mikäli lahja on annettu perittävän rintaperilliselle, tämän jälkeläiselle tai puolisoille, voidaan lahjaa kuitenkin pitää suosiolahjana. Tällöin lahjoitus huomioidaan perintöosuuksia laskettaessa samalla tavalla kuin ennakkoperintö. Suosiolahjaa koskevan sääntelyn taustalla on ajatus siitä, ettei perittävä voi suosia lahjansaajaa muiden rintaperillisten kustannuksella.

Ennakkoperintöä voidaan antaa usealla eri tavalla. Lahjan ei tarvitse aina edes olla kokonaan vastikkeeton, jotta sitä voitaisiin pitää ennakkoperintönä. Myös osittain vastikkeellista luovutusta voidaan pitää ennakkoperintönä. Täten myös se, että perittävä myy perilliselleen omaisuutta selvästi alihintaan voidaan katsoa ennakkoperinnön antamiseksi. Sitä, milloin vastiketta pidetään sillä tavalla riittävänä, että kauppaa ei ole katsottava alihintaiseksi, ei ole tarkasti määritelty. Selvää kuitenkin on, että jos kauppahinta vastaa omaisuuden arvoa, ei kyse voi olla ennakkoperinnöstä.

Kun perittävä on myynyt omaisuuttaan alihintaan perilliselleen, ja perillisen katsotaan saaneen näin ennakkoperintöä, ei ennakkoperintönä kuitenkaan oteta huomioon koko omaisuuden arvoa. Ennakkoperinnön saaja on oikeutettu vähentämään omaisuuden arvosta sen määrän, jonka hän on vastiketta maksanut, ja ennakkoperinnöksi katsotaan vain vastikkeeton osa.

Ennakkoperinnön antaminen on sallittua ja joissain tilanteissa hyvinkin järkevää. Jotta turhilta riitaisuuksilta vältyttäisiin, on ennakkoperinnön antaminen hyvä toteuttaa harkiten. Asiaan perehtyneet lakimiehet auttavat jäämistösuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa