Minilex - Lakipuhelin

Voiko ennakkoperinnön toteuttaa omaisuutta myymällä?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjaa, jonka perittävä eläessään antaa rintaperilliselleen. Mikäli lahja annetaan muulle perilliselle kuin rintaperilliselle, huomioidaan tällainen perittävän ennen kuolemaansa antama lahja ennakkoperintönä vain, jos hän on näin omaisuutta antaessaan määrännyt tai olosuhteiden perusteella voidaan katsoa näin tarkoitetun. Ennakkoperintönä annettu omaisuus otetaan mukaan, kun perillisille tulevia  arvomääräisiä perintöosuuksia lasketaan. Perittävä voi rintaperilliselleenkin lahjan antaessaan kuitenkin ilmoittaa, ettei kyse ole ennakkoperinnöstä. Mikäli lahja on annettu perittävän rintaperilliselle tai tämän jälkeläiselle tai näiden puolisoille, voidaan lahjaa kuitenkin pitää suosiolahjana. Tällöin lahjoitus huomioidaan perintöosuuksia laskettaessa samalla tavalla kuin ennakkoperintö. Suosiolahjaa koskevan sääntelyn taustalla on ajatus siitä, ettei perittävä voi suosia lahjansaajaa rintaperillisten kustannuksella.

Ennakkoperintö voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Lahjan ei tarvitse aina edes olla vastikkeeton, jotta sitä voitaisiin pitää ennakkoperintönä. Onkin katsottu, että myös osittain vastikkeellisesta luovutusta voidaan pitää lahjana. Tällöin myös se, että perittävä myy perilliselle omaisuutta selvästi alihintaan voidaan katsoa ennakkoperinnön antamiseksi. Hovioikeuskäytännössä onkin linjattu, että vaikka perillinen olisi maksanut perittävälle vastiketta saamastaan omaisuudesta, pidetään luovutusta lahjaluontoisena, mikäli luovutetun omaisuuden ja siitä maksetun vastikkeen välillä vallitsee ilmeinen epäsuhde. Sitä, milloin vastiketta pidetään sillä tavalla riittävänä, että kauppaa ei pidetä lahjaluontoisena ei ole tarkasti määritelty. Selvää kuitenkin on, että kauppahinnan vastatessa omaisuuden arvoa, ei kyse voi olla ennakkoperinnöstä.

Kun perittävä on myynyt omaisuuttaan alihintaan perilliselleen, ja perillisen katsotaan saaneen näin ennakkoperintöä, ei ennakkoperintönä kuitenkaan oteta huomioon koko omaisuuden arvoa. Ennakkoperinnön saaja on nimittäin oikeutettu vähentämään omaisuuden arvosta sen määrän, jonka hän on siitä vastiketta maksanut.

Ennakkoperinnön antaminen on sallittua ja toisinaan hyvinkin järkevää. Jotta turhilta riitaisuuksilta kuitenkin vältyttäisiin on ennakkoperinnön antaminen hyvä toteuttaa harkiten. Asiaan perehtyneet lakimiehet auttavat jäämistösuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa