Minilex - Lakipuhelin

Velkojien kuuleminen velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Suurimman osan velkajärjestelyn myöntämisen ja maksuohjelman vahvistamisen kannalta tarpeellisista tiedoista tuomioistuin saa velalliselta itseltään. Velkajärjestelyä hakevan velallisen tulee muun muassa esittää selvitys velan ottamisen syistä sekä tuloista ja varoista, joilla velat oli tarkoitus maksaa takaisin, sekä seikoista, jotka ovat aiheuttaneet hänen maksukyvyttömyytensä. Velallisen lisäksi tuomioistuimella on kuitenkin lain mukaan oikeus hankkia tietoja ja lausumia myös muista lähteistä.

Velkajärjestelyvelallisen velkojien oikeusturva velkajärjestelyasiasta päätettäessä turvataan lain säännöksellä, jonka mukaan tuomioistuin voi ennen kuin se päättää velkajärjestelyn aloittamisesta varata yhdelle tai useammalle velkojalle tilaisuuden määräajassa antaa lausumansa velkajärjestelyhakemuksesta. Velkoja voidaan myös kutsua oikeuden istuntoon kuultavaksi. Vastaavalla tavalla tietoja voidaan hankkia velallisen velasta takauksen antaneelta, vakuuden asettaneelta sekä kanssavelalliselta. Kyseinen lain säännös myös parantaa tuomioistuimen tiedonsaantimahdollisuuksia.

Jos velkajärjestelyhakemukseen on liitetty ehdotus maksuohjelmaksi, tuomioistuimen on myös annettava hakemus ja maksuohjelmaehdotus tiedoksi velkojille ja asetettava määräpäivä, johon mennessä velkojien on toimitettava tuomioistuimelle kirjallinen lausuma velallisen hakemuksesta ja maksuohjelmaehdotuksesta sekä mahdolliset väitteet ehdotukseen sisältyvistä veloista uhalla, että lausumat ja väitteet voidaan jättää muuten huomioon ottamatta. Lisäksi on annettava yksityisvelkojalle selvitys yksityisvelkojan erityisestä mahdollisuudesta vaatia maksuohjelman keston jatkamista sen jälkeen, kun maksuohjelma on muiden elkojien osalta päättynyt.

Jos kuitenkin kaikki sellaiset tunnetut velkojat, joiden saatavat ovat velkojien saatavien kokonaismäärästä yhteensä vähintään 80 prosenttia, ja jokainen velkoja, jonka saatavan määrä on vähintään 5 prosenttia velkojien saatavien kokonaismäärästä, on antanut hyväksyntänsä maksuohjelmaehdotukselle tai ei ole esittänyt sitä koskevaa väitettä ja nämä hyväksynnät on annettu kirjallisesti, ja lisäksi velallinen on kuullut kaikkia velkojia, voidaan päätös velkajärjestelyn aloittamisesta ja maksuohjelman vahvistamisesta tehdä velkojia enempää kuulematta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »