Minilex - Lakipuhelin

Velkojen riitauttaminen ja väitteiden käsittely

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkojen riitauttaminen velkojien väitteiden kautta on mahdollista velkajärjestelyssä. Tämä tapahtuu joko kirjallisesti tuomioistuimen asettamassa määräajassa tai mahdollisessa suullisessa istunnossa. Velkojien lisäksi myös velallinen itse voi esittää velkojaan koskevia väitteitä silloin, kun ehdotuksen maksuohjelmaksi laatii selvittäjä.

Velkajärjestelyasiaa käsittelevä tuomioistuin voi pääsääntöisesti velkajärjestelyyn kuuluvan liitännäistoimivaltansa perusteella käsitellä ja ratkaista asiassa esitetyt väitteet. Aina riitaisuuksien käsitteleminen velkajärjestelyasian yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollista. Asia tulee nimittäin tuomioistuimen osoituksesta saattaa ratkaistavaksi eri oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä silloin, kun asian ratkaiseminen velkajärjestelyn yhteydessä, vaadittava todistelu ja muut seikat huomioon ottaen, aiheuttaisi olennaista viivästystä tai muuta haittaa velkajärjestelylle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »