Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyvelallinen osakkeenomistajana

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö on omistajistaan erillinen itsenäinen oikeushenkilö, jossa omistajien vastuu on rajoitettu heidän yhtiöön sijoittamansa omaisuuspanoksen määrään. Yksityishenkilön velkajärjestelyn suhde osakeyhtiön omistukseen ja toimintaan on siten suurilta osin ongelmaton.

Elinkeinotoimintaa osakeyhtiön johtoon kuuluvana osakkeenomistajana harjoittavaan velalliseen liittyen laki yksityishenkilön velkajärjestelystä sisältää kuitenkin erityissäännöksen. Tällaisen velallisen takaussitoumukseen perustuva velka ei kuulu velkajärjestelyn piiriin silloin, kun takaus on annettu yhtiön veloista. Tällainen velka luetaan kuitenkin kuuluvaksi velkajärjestelyn piiriin silloin, kun yhtiön osalta on aloitettu yrityssaneeraus tai yhtiölle on vahvistettu saneerausohjelma.

Osakeyhtiön johtoon kuuluvana osakkeenomistajana elinkeinotoimintaa harjoittava velallinen ei ole velvollinen velkajärjestelyssä muuttamaan rahaksi osuuttaan yhtiössä, paitsi jos joku velkojista sitä vaatii ja on todennäköistä, että tämä johtaisi velkojan kannalta parempaan tulokseen kuin yhtiöosuuden säilyminen velallisella.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »