Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn tarkoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestely on konkurssin, ulosoton sekä yrityksen saneerauksen ohella yksi suomalaisen oikeusjärjestyksen tuntemista lakisääteisistä insolvenssi- eli maksukyvyttömyysmenettelyistä. Sille ominaisia, yksityishenkilön velkajärjestelyn muista maksukyvyttömyysmenettelyistä erottavia, piirteitä ovat muunmuassa sen kohdistuminen erityisesti yksityishenkilöön, sekä järjestelyyn olennaisena osana kuuluva velallisen maksukyvyn mukaan vahvistettava maksuohjelma. Velkajärjestelyn keskeinen tavoite onkin maksukyvyttömän velallisen taloudellisen tilanteen ja toimintakyvyn korjaaminen, mikä tapahtuu velallisen velkoja koskevan uudelleenjärjestelyn kautta.

Menettelyn tarkoitus silmällä pitäen velkajärjestelyä voidaan pitää eräänlaisena tuomioistuimen vahvistaman velallisen ja velkojien välisenä ”uutena sovintona velkasuhteiden ehdoista”. Velkajärjestelyn oikeudelliset vaikutukset ulottuvat sekä velalliseen, että velkojiin muodostaen lakisääteisen poikkeuksen sopimuksen sitovuuden periaatteeseen, joten tuomioistuimen vahvistava ja kontrolloiva rooli velkajärjestelyn yhteydessä on merkittävä.

Velkajärjestelyn tavoitteiden toteutumisen kannalta merkillepantavaa on myös se, että yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lain säännöksien soveltamisella on laissa turvattu etusija muuhun lainsäädäntöön nähden. Velkajärjestelystä annettu oikeudellinen sääntely tulee siis sovellettavaksi sen estämättä, mitä muussa lainsäädännössä säädetään muun muassa velkojan oikeudesta maksuun tai velan perimistoimiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa